top of page
Wetenschappelijk laboratorium

ONDERWIJS & WETENSCHAP

Onderwijsinstellingen – universiteiten, hogescholen, mbo en voortgezet en primair onderwijs –
staan in de volle publieke en politieke belangstelling. Stakeholdermanagement, in verbinding staan
met de omgeving en met de internationale samenleving vergt visie, strategie en leiderschap.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om goed werkgeverschap, het leveren van de kwalitatief en
hoogstaand onderwijs, het verantwoord beheren van miljardenbudgetten, innovatief vermogen en
veerkracht, het vastleggen van intellectueel eigendomsrechten (‘transfer knowledge’), etc.


‘Onderwijs & Wetenschap’ is een bredere sector dan alleen maar onderwijssector; het omvat de
kennis- en onderzoeksinstellingen, zoals hogescholen en universiteiten, belangenbehartigende
instanties, politiek en overheid. Binnen dit domein worden prioriteiten gesteld, en
maatschappelijk relevante en impactvolle keuzes gemaakt. In het belang van de kenniseconomie,
welzijn en welvaart.


Visie, focus, leiderschap, professionaliteit en bestuurlijke ervaring zijn veel gezochte kwaliteiten
binnen deze complexe, sterk concurrerende, op ‘rankings’ gebaseerde sector. Binnen de sector
klinkt de roep steeds luider om Diversiteit & Inclusie om in verbinding te staan met alle groepen
in de samenleving. Er is daarom continu vraag naar goede bestuurders en managers die leiding
geven aan hoogopgeleide kennisprofessionals en specialisten in deze sector.

bottom of page