Zoeken

Bijgewerkt op: 8 aug.After completing the assignment,

Capita Selecta - Executive Search & Leadership Solutions

congratulates The Ocean Cleanup on the appointment of

Stacey Santoso as global Chief Financial Officer (CFO)


------------------------------------------

Capita Selecta - Leadership & Executive Search Solutions

Wholeheartedly endorsing The Ocean Cleanup’s mission to rid the oceans of plastic.


Edward van den Boorn (far right on photo), Saniye Çelik, Roos van Dijk, Henrïette van den Heuvel, Joost Taggenbrock, Arnold de Vries Robbé, Kirsten de Vries


  • CS Secretariaat

Kernwaarden zijn de spil van je identiteit. Ze bepalen je visie en beoordeling van de werkelijkheid zoals jij die waarneemt. Kernwaarden bepalen je keuzes, je beoordelingen, je evaluaties, je prioriteiten. Ze bepalen wat je doet, hoe je het doet en je relaties.


Ten behoeve van de waarde creatie naar de klant én de kandidaten realiseer je je als Executive Search professional continue dat ‘verwondering’ en ‘verbazing’ vakbekwaam-heden zijn die je moet koesteren. Ze bepalen mede een mate van onbevangenheid en beoordelingsvermogen binnen een vakmanschap waarbinnen het unieke en onver-wachte gehoord, gezien en ervaren moet worden.


Na een carrière van bijna 35 jaren in Executive Search zwaait Daan Steenbergen per 1 april 2022 af. Daan gaf meer dan 20 jaren leiding, vorm en inhoud aan Capita Selecta - Executive Search & Leadership Solutions. De periode van ‘het loslaten’ is gestart, het gaan genieten van zijn pensionering neemt een aanvang.


Daan bezit alle kwaliteiten die een vakman in het Executive Search métier succesvol maken. Nieuwsgierigheid, oprechte interesse in menselijke drijfveren, het verbinden van de belangen van de klant en kandidaat, de onbevangenheid, het vermogen oordelen uit te stellen, de emotionele betrokkenheid en de interesse. En natuurlijk het persoonlijke incasseringsvermogen, de flexibiliteit, de wijsheid, de humor en het relativeringsvermogen.


Daan ondersteunde een zeer grote groep van bedrijven in het samenstellen van hun directie-, c.q. senior managementteams. Hij droeg bij aan het bepalen van hun missie, visie en strategie, en zorgde bovenal voor de bemensing van de teams. Een nog veel groter aantal kandidaten sprak en adviseerde hij. Vanuit de kern van zijn identiteit en persoonlijke waarden. Oprecht waren zijn waarnemingen en adviezen; oprecht was zijn emotionele betrokkenheid bij klant en kandidaat.


Het Team van Capita Selecta dankt Daan voor zijn vele jaren van inspanning, betrokkenheid, visie en leiderschap. Daan én Yolinde, wij danken jullie en wensen jullie een mooie, voorspoedige en inspirerende toekomst.


------------------------------------------

Capita Selecta - Leadership & Executive Search Solutions


Edward van den Boorn, Saniye Çelik, Roos van Dijk, Henrïette van den Heuvel,

Joost Taggenbrock, Arnold de Vries Robbé, Kirsten de Vries