top of page

Dr. Christel Deckers MBA start per 1 juni 2024 als Associate Partner Leadership Advisory bij Capita Selecta Executive Search. Met ruim 30 jaar ervaring in de dynamiek binnen de

bestuurskamer zal Christel zich - als lid van de Board praktijk - concentreren op Governance, Risk & Compliance-vraagstukken. Zij zal Raden van Commissarissen en Besturen adviseren en begeleiden binnen specifiek het Healthcare, Onderwijs en Finance & Assurance-domein.


De komst van Christel betekent een uitbreiding van de Board praktijk en een toevoeging van een expertisegebied, naast Diversiteit, Equity & Inclusie en Digitalisering.

Christel bekleedde o.a. operationele managementfuncties binnen het AMC, het UMC Utrecht en het NKI-AVL. In de jaren die volgden was zij Interim Manager in posities als Bestuurder, Operationeel en Strategisch Manager en Strategisch Adviseur op de gebieden van Bedrijfsvoering, Finance en ICT, Transitie en Kwaliteit & Veiligheid.

In het afgelopen decennium bekwaamde Christel zich als Voorzitter en Lid van Raden van Commissarissen en Toezicht. Zij is momenteel Voorzitter Auditcommissie RvT van het Maxima Medisch Centrum, Vicevoorzitter RvT en Voorzitter Auditcommissie van Marente en Vicevoorzitter RvT van de Raphaelstichting en van het Trimbosinstituut.

Als eerste niet Accountant werd zij in 2021 benoemd tot bestuurder van de Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants (NBA).

Christel is recensente voor ‘Management Boek’ en heeft diverse publicaties op haar naam staan op het terrein van o.m. GRC, Risk & Compliance, Investerings- en Rendementsvraagstukken, de Productiviteit Paradox, ICT en het Elektronisch Cliëntendossier. Zij is gepromoveerd aan de Business School of Economics.

Voorts bezit zij o.a. een Master in Change Management en is zij gecertificeerd Mediator en Kwaliteitsauditor.


'Christel is een positief-kritische en onafhankelijk denker die het verschil kan maken. Zij is een professional die in staat is vanuit inzicht, kennis en inhoud door te denken en te handelen. Christel past daarmee uitstekend bij het DNA en de cultuur van ons bureau. Wij heten haar van harte welkom en kijken wij uit naar een plezierige en inspirerende samenwerking.’


Namens het Capita Selecta – Team,

Edward van den Boorn

Managing Partner


Saniye Çelik - Roos van Dijk - Henriëtte van den Heuvel - Rein Sevenstern - Joost Taggenbrock - Kirsten de Vries - Arnold de Vries Robbé


Capita Selecta - Executive Search & Leadership Advisory

Capita Selecta vertaalt organisatorische en strategische vraagstukken in pragmatische en concrete personele oplossingen. We adviseren, begeleiden en ontwikkelen teams en individuen, in aansluiting op de strategie en de organisatie. Onze Executive Search dienstverlening identificeert, selecteert, presenteert en begeleidt innovatief en toekomstbestendig leiderschap en management.


Het bureau heeft zich in 30 jaar ontwikkeld tot een gerenommeerde partner bij de instroom en ontwikkeling van leiders en senior executives voor in Nederland gevestigde, nationale en internationale, bedrijven en organisaties.


Meer informatie over Christel en Capita Selecta treft u aan op de website www.capita-selecta.nl

Drs. Rein Sevenstern heeft zich per 1 oktober 2023 als Associate Partner Leadership Advisory verbonden aan Capita Selecta. Met ruim 35 jaar internationale ervaring zal Rein zich toespitsen op de Executive Coaching & Leadership Development - dienstverlening binnen het bureau. Samen met Dr. Henriëtte van den Heuvel en Drs. Joost Taggenbrock, zal Rein verder vorm en inhoud geven aan de Leadership Advisory – praktijk die zich richt op het ontwikkelen en versterken van het leiderschap en management van bedrijven en organisaties.


Rein Sevenstern startte zijn loopbaan in 1994 als Consultant/Coach bij Hay Group, destijds een van de grootste en internationaal opererende Management Consultancy bureaus ter wereld. In de 22 jaren die volgden was hij gestationeerd in Utrecht, Melbourne, Brussel en Amsterdam en werkte hij voor klanten over de hele wereld. De focus lag op met name Australië, Zuid-Azië, Rusland, Europa, Turkije, Afrika en Noord-Amerika. Gedurende een sabbatical van 12 maanden, verrichtte hij vrijwilligerswerk in India, de Australische Outback en Mozambique. Aansluitend besloot Rein zijn loopbaan voort te zetten als zelfstandig ondernemer.


Naast zijn rol als senior consultant was Rein managing lid van het Hay Group Europese ‘Expertiseteam Leadership & Talent Development’. In deze rol was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en accreditatie van Europese consultants in de eigen Leadership Assessment & Development-methodieken van Hay Group, evenals voor de introductie bij Hay Group van nieuw toetredende consultants in de EMEA-regio.


Rein Sevenstern is een ‘Trusted Boardroom Advisor’. Hij levert een onderscheidende bijdrage aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen en teams in een organisatiecontext. Rein wordt gedreven door de positieve impact die hij kan hebben op de leiders en organisaties waarmee hij werkt. Hij maakt mensen zelfverzekerder en sterker in het realiseren van hun doelen.


Rein heeft een International Master of Business Administration van Nyenrode Business Universiteit. Hij is gecertificeerd in executive coaching, DISC, Emotional & Social Competence Inventory en TeamRol Indexator. Hij voelt zich het meest comfortabel en uitgedaagd op het terrein van Leadership Development & Acceleration in een cultureel diverse, internationale context waar de ontwikkeling van individuen en teams centraal staat.

~

De voortgaande verbreding en verdieping van Capita Selecta’s dienstverlening sluit aan bij de toenemende vraag van organisaties om het functioneren van (Non-) Executives en Executive Teams op een gefundeerde wijze tegen het licht te houden en te versterken. Raden van Commissarissen en Raden van Bestuur hebben in toenemende mate interesse en waardering voor het binnen de organisatie aanwezige talent en leiderschap- en managementpotentieel. Mede op basis van zijn ‘Leadership DNA Blueprint’ is Capita Selecta in staat de kwaliteiten van individuen en teams in kaart te brengen en deze verder te ontwikkelen, dan wel via externe werving te versterken.


Capita Selecta - Executive Search & Leadership Advisory heeft zich in 30 jaar ontwikkeld tot een gerenommeerde partner bij de identificatie, presentatie, begeleiding en ontwikkeling van leiders en senior (non-) executives voor in Nederland gevestigde, nationale en internationale, bedrijven en organisaties.


Namens het Capita Selecta – Team,


Edward van den Boorn

Managing Partner


Saniye Çelik - Roos van Dijk - Henriëtte van den Heuvel - Rein Sevenstern - Joost Taggenbrock - Kirsten de Vries - Arnold de Vries Robbé
Ten aanzien van het opstellen van een curriculum vitae is veel geschreven. Over de lengte die het document mag hebben, over de lay-out eveneens. En natuurlijk omtrent de inhoud.


Een curriculum vitae volgens Capita Selecta heeft een heldere structuur, is informatief en vormt de basis voor een juiste en degelijke beoordeling door de ontvanger.


Wij hebben een format/structuur opgezet met als doel u te ondersteunen bij het nadenken over verleden, heden en toekomst. Professioneel en persoonlijk.


Tijdens het nauwgezet schrijven van uw curriculum vitae, zal er informatie en ervaring naar boven komen die in de loop der jaren op de achtergrond is geraakt. Zodra het schrijfproces is gestart, is ook het proces van reflectie gestart met het oog op uw (toekomstige) ambities en verantwoordelijkheden.


U kunt het door ons opgezette format hier downloaden.


Namens de Partners van Capita Selecta - Executive Search, wens ik u veel inspiratie, reflectie, zelfinzicht en bovenal schrijfplezier toe.


Met vriendelijke groet,


Edward van den Boorn

Managing Partnerbottom of page