top of page

Bijgewerkt op: 16 jan.


‘Gedrag’ is alles wat we doen én laten. Bewust of onbewust. Zichtbaar en onzichtbaar. Wat bepaalt gedrag? Waar komt het uit voort? Wat houdt het tegen? Gedrag kan mensen inspireren en verbinden aan een gemeenschappelijke visie. En, wat betekent dit vervolgens voor de gedragingen in de samenleving, de organisatie en haar leiders?


Executive Search vormt de professionele brug tussen de klantorganisatie en haar (toekomstig) leiderschap. Het is de schakel tussen de missie, strategie en context van de organisatie, en de kennis, kunde en ervaring die nodig zijn voor het gewenste leiderschapsgedrag en resultaat. Executive Search is het prachtige vak waarin het stellen van vragen centraal staat. Het is het vermogen om op basis van data en dialoog te observeren, patronen te ontdekken en te analyseren. Om daar vervolgens de juiste conclusies uit te trekken en nieuwe vragen te stellen. Wat denkt, zegt en wenst de klant? De kandidaat? Wat wordt er nadrukkelijk niet gezegd?


Executive Search volgens Capita Selecta raakt het specifieke en het unieke. Het verbindt het individu, de organisatie en het bedrijfseconomische. Het eigentijdse, het impactvolle en het maatschappelijk relevante.


Binnen Capita Selecta komen professionals samen die intrinsiek en inhoudelijk geïnteresseerd zijn in leiderschapsvraagstukken. Zij vertalen deze door in klant- en context specifieke oplossingen. Dat wordt aangeboden op basis van een tweetal proposities: Executive Search en Leadership Solutions.


Capita Selecta – innoveert, verbreedt en versterkt

Capita Selecta viert in 2023 haar dertig jarig bestaan en viert dat met innovatie, verdieping en versterking. Om u, klant of kandidaat, in het komende decennium nog breder, beter en gerichter te kunnen bedienen. Op de eerste plaats voegen wij een tweetal praktijken toe aan onze dienstverlening, i.e. ‘Informatie Technologie (IT) & Digital’ en ‘Public’. Ter uitbreiding verdieping en verbreding van onze Leadership Solutions praktijk en dialogen lanceren we ten tweede in februari van dit jaar onze ‘Diversiteit & Inclusie’ – praktijk. We brengen de klantdialoog voorbij het gebruikelijke.


Ons vernieuwde logo weerspiegelt ons innovatieve en eigentijdse karakter en geeft de kern van onze dienstverlening aan: vanuit de context werken wij naar het specifieke.


Onze nieuwe website (www.capita-selecta.nl) informeert u verder. Wij nodigen u van harte uit deze te bezoeken en/of contact met ons op te nemen. Uw vragen beantwoorden wij met plezier.


Namens het Capita Selecta – Team,


Edward van den Boorn

Managing Partner


Saniye Çelik - Roos van Dijk - Marc Hendrickx - Henriëtte van den Heuvel - Joost Taggenbrock -

Kirsten de Vries - Arnold de Vries RobbéBijgewerkt op: 12 jan.


Van links naar rechts: Mr. Jacob Fonteijne, COO, Mrs. Stacey Santso, CFO, Boyan Slat, The Ocean Cleanup’s CEO and Founder.


Capita Selecta - Executive Search & Leadership Solutions feliciteert The Ocean Cleanup met de benoeming van Stacey Santoso als Global Chief Financial Officer (CFO)


Het team van Capita Selecta - Leadership & Executive Search Solutions onderschrijft van harte de missie van The Ocean Cleanup om de oceanen van plastic te ontdoen.


Edward van den Boorn (far right on picture), Saniye Çelik, Roos van Dijk, Henriëtte

van den Heuvel, Joost Taggenbrock, Arnold de Vries Robbé, Kirsten de Vries
Bijgewerkt op: 6 jan.


Na een carrière van bijna 35 jaren in Executive Search zwaait Daan Steenbergen per 1 april 2022 af. Daan gaf meer dan 20 jaren leiding, vorm en inhoud aan Capita Selecta - Executive Search & Leadership Solutions. De periode van ‘het loslaten’ is gestart, het gaan genieten van zijn pensionering neemt een aanvang.


Daan bezit alle kwaliteiten die een vakman in het Executive Search métier succesvol maken. Nieuwsgierigheid, oprechte interesse in menselijke drijfveren, het verbinden van de belangen van de klant en kandidaat, de onbevangenheid, het vermogen oordelen uit te stellen, de emotionele betrokkenheid en de interesse. En natuurlijk het persoonlijke incasseringsvermogen, de flexibiliteit, de wijsheid, de humor en het relativeringsvermogen.


Daan ondersteunde een zeer grote groep van bedrijven in het samenstellen van hun directie-, c.q. senior managementteams. Hij droeg bij aan het bepalen van hun missie, visie en strategie, en zorgde bovenal voor de bemensing van de teams. Een nog veel groter aantal kandidaten sprak en adviseerde hij. Vanuit de kern van zijn identiteit en persoonlijke waarden. Oprecht waren zijn waarnemingen en adviezen; oprecht was zijn emotionele betrokkenheid bij klant en kandidaat.


Het Team van Capita Selecta dankt Daan voor zijn vele jaren van inspanning, betrokkenheid, visie en leiderschap. Daan én Yolinde, wij danken jullie en wensen jullie een mooie, voorspoedige en inspirerende toekomst.


bottom of page