top of page

Drs. Rein Sevenstern heeft zich per 1 oktober 2023 als Associate Partner Leadership Advisory verbonden aan Capita Selecta. Met ruim 35 jaar internationale ervaring zal Rein zich toespitsen op de Executive Coaching & Leadership Development - dienstverlening binnen het bureau. Samen met Dr. Henriëtte van den Heuvel en Drs. Joost Taggenbrock, zal Rein verder vorm en inhoud geven aan de Leadership Advisory – praktijk die zich richt op het ontwikkelen en versterken van het leiderschap en management van bedrijven en organisaties.


Rein Sevenstern startte zijn loopbaan in 1994 als Consultant/Coach bij Hay Group, destijds een van de grootste en internationaal opererende Management Consultancy bureaus ter wereld. In de 22 jaren die volgden was hij gestationeerd in Utrecht, Melbourne, Brussel en Amsterdam en werkte hij voor klanten over de hele wereld. De focus lag op met name Australië, Zuid-Azië, Rusland, Europa, Turkije, Afrika en Noord-Amerika. Gedurende een sabbatical van 12 maanden, verrichtte hij vrijwilligerswerk in India, de Australische Outback en Mozambique. Aansluitend besloot Rein zijn loopbaan voort te zetten als zelfstandig ondernemer.


Naast zijn rol als senior consultant was Rein managing lid van het Hay Group Europese ‘Expertiseteam Leadership & Talent Development’. In deze rol was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en accreditatie van Europese consultants in de eigen Leadership Assessment & Development-methodieken van Hay Group, evenals voor de introductie bij Hay Group van nieuw toetredende consultants in de EMEA-regio.


Rein Sevenstern is een ‘Trusted Boardroom Advisor’. Hij levert een onderscheidende bijdrage aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen en teams in een organisatiecontext. Rein wordt gedreven door de positieve impact die hij kan hebben op de leiders en organisaties waarmee hij werkt. Hij maakt mensen zelfverzekerder en sterker in het realiseren van hun doelen.


Rein heeft een International Master of Business Administration van Nyenrode Business Universiteit. Hij is gecertificeerd in executive coaching, DISC, Emotional & Social Competence Inventory en TeamRol Indexator. Hij voelt zich het meest comfortabel en uitgedaagd op het terrein van Leadership Development & Acceleration in een cultureel diverse, internationale context waar de ontwikkeling van individuen en teams centraal staat.

~

De voortgaande verbreding en verdieping van Capita Selecta’s dienstverlening sluit aan bij de toenemende vraag van organisaties om het functioneren van (Non-) Executives en Executive Teams op een gefundeerde wijze tegen het licht te houden en te versterken. Raden van Commissarissen en Raden van Bestuur hebben in toenemende mate interesse en waardering voor het binnen de organisatie aanwezige talent en leiderschap- en managementpotentieel. Mede op basis van zijn ‘Leadership DNA Blueprint’ is Capita Selecta in staat de kwaliteiten van individuen en teams in kaart te brengen en deze verder te ontwikkelen, dan wel via externe werving te versterken.


Capita Selecta - Executive Search & Leadership Advisory heeft zich in 30 jaar ontwikkeld tot een gerenommeerde partner bij de identificatie, presentatie, begeleiding en ontwikkeling van leiders en senior (non-) executives voor in Nederland gevestigde, nationale en internationale, bedrijven en organisaties.


Namens het Capita Selecta – Team,


Edward van den Boorn

Managing Partner


Saniye Çelik - Roos van Dijk - Henriëtte van den Heuvel - Rein Sevenstern - Joost Taggenbrock - Kirsten de Vries - Arnold de Vries Robbé
Ten aanzien van het opstellen van een curriculum vitae is veel geschreven. Over de lengte die het document mag hebben, over de lay-out eveneens. En natuurlijk omtrent de inhoud.


Een curriculum vitae volgens Capita Selecta heeft een heldere structuur, is informatief en vormt de basis voor een juiste en degelijke beoordeling door de ontvanger.


Wij hebben een format/structuur opgezet met als doel u te ondersteunen bij het nadenken over verleden, heden en toekomst. Professioneel en persoonlijk.


Tijdens het nauwgezet schrijven van uw curriculum vitae, zal er informatie en ervaring naar boven komen die in de loop der jaren op de achtergrond is geraakt. Zodra het schrijfproces is gestart, is ook het proces van reflectie gestart met het oog op uw (toekomstige) ambities en verantwoordelijkheden.


U kunt het door ons opgezette format hier downloaden.


Namens de Partners van Capita Selecta - Executive Search, wens ik u veel inspiratie, reflectie, zelfinzicht en bovenal schrijfplezier toe.


Met vriendelijke groet,


Edward van den Boorn

Managing Partner
‘Gedrag’ is alles wat we doen én laten. Bewust of onbewust. Zichtbaar en onzichtbaar. Wat bepaalt gedrag? Waar komt het uit voort? Wat houdt het tegen? Gedrag kan mensen inspireren en verbinden aan een gemeenschappelijke visie. En, wat betekent dit vervolgens voor de gedragingen in de samenleving, de organisatie en haar leiders?


Executive Search vormt de professionele brug tussen de klantorganisatie en haar (toekomstig) leiderschap. Het is de schakel tussen de missie, strategie en context van de organisatie, en de kennis, kunde en ervaring die nodig zijn voor het gewenste leiderschapsgedrag en resultaat. Executive Search is het prachtige vak waarin het stellen van vragen centraal staat. Het is het vermogen om op basis van data en dialoog te observeren, patronen te ontdekken en te analyseren. Om daar vervolgens de juiste conclusies uit te trekken en nieuwe vragen te stellen. Wat denkt, zegt en wenst de klant? De kandidaat? Wat wordt er nadrukkelijk niet gezegd?


Executive Search volgens Capita Selecta raakt het specifieke en het unieke. Het verbindt het individu, de organisatie en het bedrijfseconomische. Het eigentijdse, het impactvolle en het maatschappelijk relevante.


Binnen Capita Selecta komen professionals samen die intrinsiek en inhoudelijk geïnteresseerd zijn in leiderschapsvraagstukken. Zij vertalen deze door in klant- en context specifieke oplossingen. Dat wordt aangeboden op basis van een tweetal proposities: Executive Search en Leadership Solutions.


Capita Selecta – innoveert, verbreedt en versterkt

Capita Selecta viert in 2023 haar dertig jarig bestaan en viert dat met innovatie, verdieping en versterking. Om u, klant of kandidaat, in het komende decennium nog breder, beter en gerichter te kunnen bedienen. Op de eerste plaats voegen wij een tweetal praktijken toe aan onze dienstverlening, i.e. ‘Informatie Technologie (IT) & Digital’ en ‘Public’. Ter uitbreiding verdieping en verbreding van onze Leadership Solutions praktijk en dialogen lanceren we ten tweede in februari van dit jaar onze ‘Diversiteit & Inclusie’ – praktijk. We brengen de klantdialoog voorbij het gebruikelijke.


Ons vernieuwde logo weerspiegelt ons innovatieve en eigentijdse karakter en geeft de kern van onze dienstverlening aan: vanuit de context werken wij naar het specifieke.


Onze nieuwe website (www.capita-selecta.nl) informeert u verder. Wij nodigen u van harte uit deze te bezoeken en/of contact met ons op te nemen. Uw vragen beantwoorden wij met plezier.


Namens het Capita Selecta – Team,


Edward van den Boorn

Managing Partner


Saniye Çelik - Roos van Dijk - Marc Hendrickx - Henriëtte van den Heuvel - Joost Taggenbrock -

Kirsten de Vries - Arnold de Vries Robbébottom of page