ONZE DIENSTEN
EXECUTIVE SEARCH

 

Al meer dan 25 jaar begeleidt Capita Selecta haar cliënten succesvol bij het identificeren, selecteren, aantrekken en integreren (‘Onboarden’) van leading professionals, senior management, directieleden en commissarissen voor hun organisatie. Organisaties met een duidelijke agenda, ambitieus en innovatief. 

 

Executive Search is een proces dat een minutieuze voorbereiding en aanpak vereist; het scherp krijgen van de uitgangspunten en het benoemen van de gemeenschappelijke waarden is het ijkpunt voor succes. Lees verder

Vanuit brede en diepgaande kennis en langjarige expertise begeleiden wij onze cliënten op het gebied van leiderschapsthema’s, op individueel en op team niveau. Vanuit onze expertise dragen wij bij aan het succes van leiders, een gezonde bedrijfscultuur en organisatorische effectiviteit en samenhang.

De rol van commissaris is complex en veelomvattend. Een commissaris is vaak werkgever, toezichthouder en adviseur tegelijkertijd. Actief op het vlak van governance, toezicht, risicomanagement, strategie en boardroom dynamics. 

Lees verder

Veel wordt er geschreven over het nut en de noodzaak van een goed begeleide start van een nieuwe medewerker. Op alle niveaus in de organisatie.

In de praktijk is gebleken dat in veel gevallen (te) weinig aandacht wordt besteed aan het goed ‘laten landen’ van nieuwe mensen. Circa 50% van de extern aangetrokken

senior-managers en executives is binnen 2 jaar weer vertrokken omdat zij te weinig aansluiting hebben gevonden met de organisatie en visa versa.

Los van de extra kosten, deze kunnen oplopen tot een veelvoud van de recruitmentkosten, zet dit de organisatie vaak op grote strategische achterstand. Lees verder

LEADERSHIP SOLUTIONS

 

Organisaties besteden veel tijd en geld aan het inrichten van hun werkprocessen en het stroomlijnen en/of (her-) inrichten van de organisatie.

Zij verklaren waarom mensen ‘leider’ (willen) zijn en waar zij hun motivatie en energie aan ontlenen. ‘Leiderschap’ is een vak waarin professionals zich kunnen ontwikkelen. Succesvolle leiders zijn bereid naar zichzelf te kijken en van fouten te leren teneinde efficiënt en adequaat te handelen, gegeven de situatie en de persoon. 

 

Capita Selecta’s Leadership Solutions stimuleert leiders om hun potentieel te ontwikkelen, te experimenteren met nieuw gedrag en het daarvan toepassen in de praktijk. Een focus op cognitieve aspecten van leiderschap, zoals ‘visionair denken’’, is in dat verband belangrijk maar niet voldoende. Het is de combinatie van cognitieve intelligentie (IQ) en emotionele intelligentie (EQ) die leiders succesvol maakt. Lees verder

Het besturen van een organisatie vraagt om een optimale interactie tussen de eindverantwoordelijke bestuurder en zijn of haar team. Hoewel de aanwezigheid van individueel talent van de teamleden een belangrijke voorwaarde is voor succes, is de kwaliteit van het team van doorslaggevend belang. Lees verder

‘Coachen’ is het stimuleren van het bereiken van persoonlijke doelen door de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten. Leiders hebben, naast hun persoonlijke doelen, tevens te maken met de doelstellingen die voortvloeien uit hun functie, én de doelstellingen van de organisatie die zij (ook intern) vertegenwoordigen. Leiders worden namelijk geacht feedback te geven over het functioneren van de leden van hun team, hun peers en hun leidinggevenden. Capita Selecta coacht leiders. Lees verder

 
 
 
 
 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Wij reageren binnen 2 dagen werkdagen.

CAPITA SELECTA - LEADERSHIP & EXECUTIVE SEARCH SOLUTIONS 

AMSTERDAMSESTRAATWEG 9A   

1411 AW  NAARDEN   

THE NETHERLANDS

E. INFO@CAPITA-SELECTA.NL   

T.  +31 35 303 00 50

 

 

 

© 2019 webdesign by NC CONCEPTS BV