top of page
dummyworkinggroup05.1.png
woman-business.png
Zakelijke bijeenkomst

Governance, Risk & Compliance

Het begrippenkader ‘Governance, Risk & Compliance’ (GRC) verwijst naar die professionele activiteiten van organisaties die waarborgen dat de grenzen van regelgeving niet worden overschreden. 


‘Governance’ verwijst naar de kaders waarbinnen de activiteiten van een organisatie afgestemd zijn op haar doelstellingen. Het betreft daarbij b.v. de processen, de structuren en het beleid die zijn bedoeld om bedrijfsactiviteiten te beheren en te bewaken. ‘Risk’ betreft het continue proces waarbinnen risico’s worden geïdentificeerd, beperkt en aangepakt door middel van (geautomatiseerde) controles en het verzekeren dat de risico's worden beheerd conform strategie en beleid. Dit omvat zowel het identificeren van risico’s, het meten, beoordelen en monitoren ervan.  ‘Compliance’ tenslotte draagt zorg voor de uitvoering van activiteiten in overeenstemming is met wet- en regelgeving.


GRC betreft het ‘hoe’ binnen uw organisatie. Het ‘wat’ wordt vaak vastgelegd in een prestatiemanagementsysteem. Ten aanzien van het realiseren van uw organisatiedoelstellingen is het ‘wie’ echter minstens net zo belangrijk. Het zijn immers de mensen die het doen.

Capita Selecta besteedt veel aandacht aan het samenspel tussen Bestuur en Raad van Commissarissen en Bestuur en Directie. Waar loopt het goed en waar signaleren we verbeteringen en helpen we die samen met u handen en voeten te even.


Veel organisaties ontbeert het nog aan een goed gedefinieerde GRC-strategie of beleid. Daarmee nemen zij (on-)bewust risico’s op het vlak van operationele, bedrijf strategische-, economische, juridische, reputatie technische en technologische en cyber technische aard. 


Een geïntegreerde GRC – strategie betekent een bedrijf brede aanpak van real-time integraal risico management door risicobewuste, geïnformeerde organisaties die op basis van kwalitatieve besluitvorming onderbouwde beslissingen nemen die aansluiten op de bedrijfsdoelstellingen. Deze, wat wij noemen ‘gouden driehoek’ vormt de basis waarop u uw activiteiten succesvol kunt (blijven) uitvoeren. 


Capita Selecta’s faciliteert Raden van Commissarissen, Besturen en Directies bij het inrichten van deze ‘gouden driehoek’. Op basis van verkennende gesprekken met key stakeholders van uw organisatie, stippelen we een op maat toegesneden routekaart uit naar een integraal GRC -  framework voor uw organisatie. Uw ambities en doelstellingen zijn daarbij leidend. 


Capita Selecta faciliteert u bij het up-to-date houden van uw ‘gouden driehoek’ onder meer door het samen met u opstellen van een risk-framework, het periodiek evalueren van het samenspel tussen bestuur, toezicht en directie en door het bieden van team- en of persoonlijke coaching. 


Capita Selecta faciliteert uw organisatie bij het ontwikkelen, vormgeven en implementeren van uw Governance, Risk & Compliance’ - beleid. Samen creëren wij de basis voor succesvol ondernemen en een duurzame organisatie.

 

Capita Selecta - Executive Search & Leadership Advisory vertaalt organisatorische en strategische vraagstukken in pragmatische en concrete personele oplossingen. We adviseren, begeleiden en ontwikkelen teams en individuen, in aansluiting op de strategie en de organisatie.

 

Neem contact op met de leden van onze Board – praktijk, gespecificeerd per expertisegebied en service lijn:

Mw. Christel Deckers - Associate Partner Leadership Advisory

(Non-) Executive Board Practice

Leadership Advisory - Strategie – F&A – GRC – Executive Coaching

 

Dhr. Edward van den Boorn - Partner Executive Search

(Non-) Executive Board Practice

Executive Search – Digitalisering & Transformatie - CSR

bottom of page