top of page

Hoe draag je zorg voor verbinding en structuur in het nieuwe normaal?

Bijgewerkt op: 6 jan. 2023


‘Een leider’ wordt geacht om met oog voor de omgeving een heldere visie te ontwikkelen en deze op een inspirerende wijze te communiceren. Een strategie te bepalen voor de korte, middellange en lange termijn. Helder en visionair. Een pad richting toekomst, met referentiepunten voor de tussentijds te behalen resultaten. Dat was leiderschap vóór Corona.

Zo’n drie maanden terug zag de wereld er opeens heel anders uit. Leiders werden uitgedaagd, verplicht hun vertrouwde referentiekader en hun gedragspatronen los te laten. Op een nooit vertoonde wijze moesten zij schakelen; omgaan met crisisomstandigheden en onzekerheid. Met een focus op het hier en nu bestond er weinig tot geen tijd om te reflecteren. Leiders moesten beslissingen nemen. Doortastend en standvastig. Gebalanceerd en overwogen. Weinig twijfel. Niet te autoritair, wel benaderbaar. Luisteren en geruststellen. Vriendelijk maar met onbetwiste autoriteit proactief leiding en richting geven.

De Nieuwe Orde dient zich aan. Wordt voorzichtig zichtbaar, maar is ongewis. Vertrouwde afspraken, verplichtingen en systemen zijn (blijvend) veranderd. Maar hoe? Sociale, economische en financiële zekerheden worden opnieuw tegen het licht gehouden. Welke keuzes dienen er gemaakt te worden? Welk leiderschap, welk gedrag en welke communicatie is daarbij het best passend en effectief?

In de eerste en zeer uitdagende fase van ‘Corona’ zijn (nieuwe) inzichten tot stand gekomen en besluiten genomen. “100% beslissingen op basis van 50% informatie.” Hoe ziet de toekomst er uit? Welke fasen volgen?

Onvoorspelbaarheid c.q. onzekerheid over de toekomst van de organisatie, de gezondheid van de mensen en de invulling van het leiderschap duurt voort. Wij vragen onze leiders om passende antwoorden en effectief gedrag. Meer dan ooit. Nieuwe organisatievormen vragen om een nieuwe manier van aansturing, leiderschap op afstand, virtueel leiderschap. Hoe draag je zorg voor verbinding en structuur in het nieuwe normaal?

Mentale fitheid, flexibiliteit en integriteit zijn sleutelbegrippen voor het rentmeesterschap van nu. Succesvolle leiders worden gedreven en geïnspireerd door de situatie, wegen alternatieven af en selecteren uit de tools die worden aangereikt. Zij laten zich adviseren en begeleiden door een sparringpartner en/of coach, een kritische vragensteller. Het luisterend oor en een professionele blik. Reflectie op het eigen handelen en/of dat van het hele leiderschapsteam geeft een solide basis voor het maken van snelle en passende keuzes.

Heb je behoefte aan meer informatie? Binnen het team van Capita Selecta is Henriëtte van den Heuvel als seasoned professional op het gebied van Leadership Solutions het eerste aanspreekpunt.


Daan Steenbergen, Roos van Dijk, Edward van den Boorn, Arnold de Vries Robbé, Henriëtte van den Heuvel, Kirsten de Vries


Comments


bottom of page