top of page
Healthcare-1.png

HEALTHCARE

Gezondheid en gezondheidszorg gaat iedereen aan. Met de toenemende vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt is het zaak dat zorgorganisaties goed georganiseerd en geëquipeerd zijn voor hun verantwoordelijkheden en maatschappelijke dienstverlening.

 

In een steeds complexer wordend stakeholderveld moeten scherpe keuzen gemaakt worden. Budgetten nemen af terwijl tegelijkertijd de roep om meer transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en (gedachten-) leiderschap toeneemt. De administratieve lastendruk neemt toe bij zowel de zorgorganisaties alsook diegenen die de efficiëntie en doelmatigheid van de besteding van de middelen door die organisaties moeten controleren. Het borgen van de te leveren zorgkwaliteit gaat gebukt onder een hoge regeldruk. Kostenstijgingen binnen het zorgdomein brengen medisch-ethische vraagstukken voort die zorgvuldige en gebalanceerde besluitvorming eisen.  

 

Het besturen en leiden van deze zorgorganisaties vereist een leiderschap dat zowel bezieling uitdraagt, als ook de ideële doelstelling waarmaakt langs de lijn van missie, visie en strategie. Het vergt professionele organisaties die de kwaliteit van de geleverde zorg uiteindelijk koppelen aan een financieel-economisch gezonde en verantwoorde bedrijfsvoering. 

 

 

Capita Selecta Executive Search & Leadership Advisory

Capita Selecta vertaalt organisatorische en strategische vraagstukken in pragmatische en concrete personele oplossingen. We adviseren, begeleiden en ontwikkelen teams en individuen, in aansluiting op de strategie en de organisatie. Onze Executive Search dienstverlening identificeert, selecteert, presenteert en begeleidt innovatief en toekomstbestendig leiderschap en management.

Het bureau heeft zich in 30 jaar ontwikkeld tot een gerenommeerde partner bij de instroom en ontwikkeling van leiders en senior executives voor in Nederland gevestigde, nationale en internationale, bedrijven en organisaties.
 

Neem contact met een van onze Partners 

 

Mw. Christel Deckers - Associate Partner Leadership Advisory

(Non-) Executive Board Practice

Leadership Advisory - Strategie – F&A – GRC – Executive Coaching

 

Dhr. Edward van den Boorn - Partner Executive Search

(Non-) Executive Board Practice

Executive Search – Digitalisering & Transformatie - CSR

 

Mw. Saniye Çelik - Associate Partner Leadership Advisory

(Non-) Executive Board Practice

Leadership Advisory – DEI / Inclusie Scan - Executive Coaching

bottom of page