Zoeken

De wereld beweegt; schudt op zijn grondvesten.

Analyses vinden plaats en data worden met elkaar vergeleken.

Strategie, tactiek en operationele acties moeten met elkaar verbonden worden.

Cultuur, nationaal sentiment, interpretaties en emoties vloeien in elkaar over.


En hoe reageert ‘het leiderschap’ in organisaties, regio’s, landen en internationale instanties? Welke prioriteiten worden gesteld? Welke stelt u, of wilt/moet u stellen? Gezondheid? Sociale en economische infrastructuur? Wie zijn uw leiders? Ziet u onverwachte leiders opstaan die zaken zien, naar zich toe trekken en realiseren?


En dat terwijl professionals en specialisten zich gesteld zien om 24/7 onmogelijke zaken te realiseren en beslissingen te nemen. Vragen ten aanzien van de toekomst, het nadenken over oplossingen en alternatieven die zich reeds aandienen. En het zal nooit meer worden zoals het was.


Denkt u al na over leiderschap ten tijde van onzekerheid en verandering?

Met meer dan 25 jaar ervaring jaar ervaring is Capita Selecta gecommitteerd om, schouder aan schouder, met u mee te denken én te doen.


Wij staan klaar voor u. Nu, én in de toekomst.


Daan Steenbergen, Roos van Dijk, Edward van den Boorn, Arnold de Vries Robbé, Henriëtte van den Heuvel, Kirsten de Vries


Uitzonderlijke tijden doen een uitzonderlijk beroep op De BV Nederland en zijn Leiderschap. Focus op het hier en nu en tevens op het formuleren van visie en strategie gericht op de nabije toekomst. Het Team van Capita Selecta is zich daarvan terdege bewust.


Ons Team is goed bereikbaar, houdt de lijnen open en is zo in staat om haar dienstverlening te continueren. Lopende opdrachten kennen hun voortgang, gebruik makende van de technologische mogelijkheden. Eventuele vertragingen zijn te overzien. Capita Selecta is en blijft bereikbaar voor uw vragen en oplossingen.


Ook Capita Selecta moet zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Aanpassingsvermogen, weerbaarheid en leiderschap zijn meer dan ooit sterk gewenst. Ook wij houden onze blik gericht op de (nabije) toekomst.


Gezondheid staat momenteel boven alles. Op een gedeelde eerste plaats met ‘Leiderschap’.


Wij wensen u veel succes met al uw uitdagingen.


© 2019 webdesign by NC CONCEPTS BV