Zoeken


Het jaar 2020 ligt achter ons. Een jaar waarin incasseringsvermogen,

creativiteit, innovatie en aanpassingsvermogen essentieel bleken in

het (her-)definiëren van uw strategie.


Hoe divers waren de invalshoeken op uw toekomst?


Capita Selecta Leadership & Executive Search Solutions

beantwoordt al uw vragen op het gebied van leiderschap

en vertaalt deze naar praktische oplossingen.


In 2021 voegen we daar een relevante en inspirerende

visie op Diversiteit & Inclusiviteit aan toe.


Daan Steenbergen, Roos van Dijk, Edward van den Boorn, Arnold de Vries Robbé, Henriëtte van den Heuvel, Kirsten de Vries
‘De enige constante in ons leven is verandering’.


Een bekende quote die aangeeft dat we ons moeten aanpassen aan de werkelijkheid, zoals die dagelijks aan ons verschijnt. De mens is echter een gewoontedier.

We lijken de onzalige zekerheid te prefereren boven een zalige onzekerheid.


 -November 3, 2020: USA Presidential Election-

 

Spoedig zal blijken op welke wijze het Amerikaanse electoraat de wendbaarheid en

het aanpassingsvermogen van de geprefereerde kandidaat inschatte.

Op welke wijze het leiderschap beoordeelt en/of waardeert.


Wat betekent de aanstaande uitkomst?


Betreft deze de waardering voor het ingeschatte aanpassings- en gidsend vermogen

van de (nieuwe) Amerikaanse President, zijn rentmeesterschap, zijn vermogen om

complexiteit te reduceren tot een begrijpelijke, hapklare boodschap en nieuwe werkelijkheid?

 

Welke inhoud, snelheid en richting heeft transformatie in uw actuele werkelijkheid?


Daan Steenbergen, Roos van Dijk, Edward van den Boorn, Arnold de Vries Robbé, Henriëtte van den Heuvel, Kirsten de Vries