top of page
Congres

PUBLIEKE SECTOR

Publieke organisaties bekleden een steeds prominentere positie binnen een (internationale)
samenleving. De verwachtingen van burger, bedrijfsleven, politiek en belangenorganisaties
worden, door onder andere complexiteit, internationalisering en digitalisering, alsmaar groter.
Daar waar ‘de markt’ de uitdagingen niet kan of wilt oplossen, wordt ‘de publieke sector’ geacht
de zaken te regelen. Tegelijkertijd moeten publieke organisaties hun operationele aansturing en
structuur aanpassen te midden van toenemend toezicht en complexer wordende fondsenwerving
en financieringsmodellen.


Onder ‘publieke sector’ verstaan wij het geheel van organisaties waarover de overheid een zeer
grote tot beslissende zeggenschap heeft, i.e. specifiek die organisaties die onder ‘het economisch
verkeer’ vallen. Voorbeelden zijn: zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s), kunst- & c
ultuursector,
maar ook de overheid zelf.

Capita Selecta Executive Search & Leadership Advisory

Capita Selecta vertaalt organisatorische en strategische vraagstukken in pragmatische en concrete personele oplossingen. We adviseren, begeleiden en ontwikkelen teams en individuen, in aansluiting op de strategie en de organisatie. Onze Executive Search dienstverlening identificeert, selecteert, presenteert en begeleidt innovatief en toekomstbestendig leiderschap en management.

Het bureau heeft zich in 30 jaar ontwikkeld tot een gerenommeerde partner bij de instroom en ontwikkeling van leiders en senior executives voor in Nederland gevestigde, nationale en internationale, bedrijven en organisaties.

Neem contact met een van onze Partners 

Dhr. Edward van den Boorn - Partner Executive Search

(Non-) Executive Board Practice

Executive Search – Digitalisering & Transformatie - CSR

Mw. Christel Deckers - Associate Partner Leadership Advisory

(Non-) Executive Board Practice

Leadership Advisory - Strategie – F&A – GRC – Executive Coaching 

bottom of page