top of page

Corona crisis doet een beroep op de BV Nederland en zijn leiderschap

Bijgewerkt op: 6 jan. 2023

Uitzonderlijke tijden doen een uitzonderlijk beroep op De BV Nederland en zijn Leiderschap. Focus op het hier en nu en tevens op het formuleren van visie en strategie gericht op de nabije toekomst. Het Team van Capita Selecta is zich daarvan terdege bewust.


Ons Team is goed bereikbaar, houdt de lijnen open en is zo in staat om haar dienstverlening te continueren. Lopende opdrachten kennen hun voortgang, gebruik makende van de technologische mogelijkheden. Eventuele vertragingen zijn te overzien. Capita Selecta is en blijft bereikbaar voor uw vragen en oplossingen.


Ook Capita Selecta moet zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Aanpassingsvermogen, weerbaarheid en leiderschap zijn meer dan ooit sterk gewenst. Ook wij houden onze blik gericht op de (nabije) toekomst.


Gezondheid staat momenteel boven alles. Op een gedeelde eerste plaats met ‘Leiderschap’.


Wij wensen u veel succes met al uw uitdagingen.


Commenti


bottom of page