top of page
CASE-02-HOR_0000s_0002_Laag-5.png
Collega's op het werk

LEADERSHIP SOLUTIONS

In de uitdagende en continue veranderende wereld van vandaag, hebben we één zekerheid, namelijk dat de manier waarop we vroeger succesvol waren, veelal niet de manier is om in de toekomst succesvol te blijven. Veranderingen in de strategie en context van de organisatie vragen om leiderschap dat de nieuwe uitdagingen aan kan en zich continue blijft verbeteren en ontwikkelen. 


Capita Selecta’s Leadership Solutions draagt bij aan het (toekomstige) succes en een onderscheidende marktpositie van zijn klanten. Onze expertise versterkt het huidig en toekomstig succes van senior managers, directieleden en leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Modulaire opgebouwde totaal aanpak

Het fundament van de Capita Selecta’s Leadership Solutions wordt gevormd door een zestal samenhangende en modulair opgebouwde fundamenten. In chronologische volgorde vormen deze bouwstenen een complete dienstverlening. Zij verbinden het niveau van het individu, het team en de organisatie.

CASE-LEADERSHIPSOLUTIONS01-2.png
Future Leadership Design
Leadership Assement

Binnen Leadership Solutions bieden wij de volgende diensten aan:

Future Leadership Design

Succesvolle organisaties bouwen niet uitsluitend op inzichten en resultaten uit het verleden.

Zij heroverwegen op reguliere basis hun strategie. Het leiderschap van de organisatie is de spil in het transformatieproces. De vraag van veel organisaties is welke kwaliteiten het leiderschap nodig heeft om de huidige, maar vooral ook de toekomstige, uitdagingen effectief aan te pakken. Dit vraagt om een objectief en efficiënt proces om een toekomstbestendig leiderschap te waarborgen.
 
Capita Selecta is een strategische sparringpartner bij het ontwikkelen van ’future proof’ leiderschapsprofielen (‘Leadership DNA Blueprint’) en het opzetten van een objectief en efficiënt proces ten behoeve van de successie planning.

 

Leadership Assessment 
Het identificeren, ontwikkelen en behouden van leiders die het verschil kunnen maken, vraagt om een scherp zicht op de kwaliteiten en het potentieel van de (toekomstige) leiders in de organisatie. 
Het leiderschap assessment van Capita Selecta bestaat uit een diepgaande en objectieve beoordeling van de leiderschapskwaliteiten in de organisatie. Op individueel-, team- en organisatieniveau geven wij inzicht in de kracht van het leiderschap, zowel nu als in de toekomst.
   

U kunt van ons een heldere analyse verwachten over de mogelijke hiaten in het leiderschap van uw organisatie en over het potentieel van de leiders om te groeien en te veranderen. Wij adviseren u op welke wijze het leiderschap versterkt kan worden. 
 

Leadership Acceleration
Daadwerkelijke transitie naar een leiderschap dat klaar is voor de toekomst, vraagt om leiders die continue reflecteren, groeien en het beste uit zichzelf en anderen willen halen.

  

Voor executives die zich vanuit hun kracht, drive en ambitie verder willen ontwikkelen, verzorgt Capita Selecta individuele coaching. Voor leiderschap-teams bieden we maatwerk trajecten aan om de slagkracht, impact en onderlinge samenwerking te versterken.  
 

Leadership Acceleration
Zakelijke bijeenkomst
bottom of page