top of page
CASE-02-HOR_0000s_0002_Laag-5.png
Collega's op het werk

Future Leadership Design

Succesvolle organisaties bouwen niet uitsluitend op inzichten en resultaten uit het verleden.

Zij heroverwegen op reguliere basis hun strategie. Het leiderschap van de organisatie is de spil in het transformatieproces. De vraag van veel organisaties is welke kwaliteiten het leiderschap nodig heeft om de huidige, maar vooral ook de toekomstige, uitdagingen effectief aan te pakken. Dit vraagt om een objectief en efficiënt proces om een toekomstbestendig leiderschap te waarborgen.
 
Capita Selecta is een strategische sparringpartner bij het ontwikkelen van ’future proof’ leiderschapsprofielen (‘Leadership DNA Blueprint’) en het opzetten van een objectief en efficiënt proces ten behoeve van de successie planning.

bottom of page