top of page
Tulpenveld en windmolens

ENERGIE / UTILITIES

Capita Selecta’s Energy & Utilities-praktijk richt zich op het ‘ecosysteem’ waarbinnen de energietransitie centraal staat. Deze praktijk richt zich op (internationale) organisaties en bedrijven die, onder meer als gevolg van de (inter-)nationale klimaatdoelstellingen, de uitdaging aangaan om een substantiële bijdrage te leveren aan de circulaire economie en duurzaamheid.

Centraal staan research & development, innovatie, nieuwe technologieën en het ontwikkelen van nieuwe bedrijfseconomische modellen, of ‘oude’ modellen die opnieuw op tafel komen. Miljardenfondsen komen ter beschikking als investering in de toekomst van onze planeet. 

Binnen de energietransitie smelten voormalige nutsactiviteiten zoals afvalverwerking en -verbranding en/of warmteopwekking samen. Ook vele andere sectoren hebben sterke raakvlakken met - en activiteiten binnen - een van de meeste actuele en maatschappelijk relevante vraagstukken. Sectoren zoals bijvoorbeeld: automotive & mobiliteit, industriële technologie/clean tech, bebouwde omgeving/smart cities, grondstoffen & mineralen, chemische procestechnologie, etc.


Relevante vraagstukken hierbij zijn: energieopwekking, -distributie, fossiele brandstoffen versus ‘renewables’, waterstof, opslag, CO₂-emissiereductie, on-shore, offshore, smart grids, elektrificatie

en regulering.

Capita Selecta Executive Search & Leadership Advisory

Capita Selecta vertaalt organisatorische en strategische vraagstukken in pragmatische en concrete personele oplossingen. We adviseren, begeleiden en ontwikkelen teams en individuen, in aansluiting op de strategie en de organisatie. Onze Executive Search dienstverlening identificeert, selecteert, presenteert en begeleidt innovatief en toekomstbestendig leiderschap en management.

Het bureau heeft zich in 30 jaar ontwikkeld tot een gerenommeerde partner bij de instroom en ontwikkeling van leiders en senior executives voor in Nederland gevestigde, nationale en internationale, bedrijven en organisaties.

Neem contact met een van onze Partners 

 

Dhr. Edward van den Boorn - Partner Executive Search

(Non-) Executive Board Practice

Executive Search – Digitalisering & Transformatie - CSR

bottom of page