top of page
Tulpenveld en windmolens

ENERGIE / UTILITIES

Capita Selecta’s Energy & Utilities-praktijk richt zich op het ‘ecosysteem’ waarbinnen de energietransitie centraal staat. Deze praktijk richt zich op (internationale) organisaties en bedrijven die, onder meer als gevolg van de (inter-)nationale klimaatdoelstellingen, de uitdaging aangaan om een substantiële bijdrage te leveren aan de circulaire economie en duurzaamheid.

Centraal staan research & development, innovatie, nieuwe technologieën en het ontwikkelen van nieuwe bedrijfseconomische modellen, of ‘oude’ modellen die opnieuw op tafel komen. Miljardenfondsen komen ter beschikking als investering in de toekomst van onze planeet. 

Binnen de energietransitie smelten voormalige nutsactiviteiten zoals afvalverwerking en -verbranding en/of warmteopwekking samen. Ook vele andere sectoren hebben sterke raakvlakken met - en activiteiten binnen - een van de meeste actuele en maatschappelijk relevante vraagstukken. Sectoren zoals bijvoorbeeld: automotive & mobiliteit, industriële technologie/clean tech, bebouwde omgeving/smart cities, grondstoffen & mineralen, chemische procestechnologie, etc.


Relevante vraagstukken hierbij zijn: energieopwekking, -distributie, fossiele brandstoffen versus ‘renewables’, waterstof, opslag, CO₂-emissiereductie, on-shore, offshore, smart grids, elektrificatie

en regulering.
 

bottom of page