OPDRACHTGEVERS & SEGMENTEN
ENERGIE EN UTILITIES

 

Capita Selecta’s Energy & Utilities-praktijk richt zich op ondernemingen en organisaties die producten en diensten leveren aan consumenten en bedrijven op het
gebied van o.a. energie, elektriciteit, afvalverwerking en drinkwater. Bedrijven die fossiele brandstoffen leveren en/of verwerken, maar ook organisaties
die afval inzamelen, verwerken en recyclen.
 
De Energy & Utilities–praktijk richt zich op die bedrijven die, onder meer als gevolg van de (inter-)nationale klimaatdoelstellingen, de uitdaging aangaan om,
via research en innovatie, nieuwe technologieën en bedrijfseconomische modellen, een substantiële bijdrage wensen te leveren aan duurzaamheid, energietransitie
en de circulaire economie. Milieu- en klimaatdoelstellingen vragen om ingrijpende maatschappelijke veranderingen, waarbij CO₂-vrije energieproductie en een
steeds verdergaande CO₂-emissiereductie centraal staan. Oude ideeën en discussies keren terug (kernenergie).


 
Veranderende eigendomsverhoudingen, splitsing besluiten, internationale (geo-) politieke posities, technologische ontwikkelingen, betrouwbaarheid en continuïteit
van levering, regulering, remuneratiebeperkingen (WNT), veiligheidsthema’s en cyber security zijn slechts enkele van de kernthema’s die, in willekeurige
volgorde, strijden om aandacht.
 
ACTUELE VRAAGSTUKKEN
 
Markt:
Regionaal, nationaal en internationaal. Privaat versus publiek aandeelhouderschap. Concessieverplichtingen en markt (de-)regulering. Geopolitiek. Integrale
aanpak en oplossingen. Privaat-Publieke-Samenwerking (PPS). Venturing Capital, M&A, Project Finance.
 
Infrastructuur:
Digitaal - slimme meters/smart grids. Cyber security. Decentrale opwekking, distributie en verrekening. (Decentrale) energieopslagcapaciteit, nieuwe generatie batterijen. Laadpalen t.b.v. elektrische rijden. Stabiliteit, beschikbaarheid, netbelasting, energielekkage, monitoring en veiligheid.
 
Opwekking:
Transitie fossiele energievoorziening (olie, gas, steenkolen, afval) naar duurzame energieopwekking uit wind, zon, aardwarmte, biomassa, biogassen, waterstof, waterkracht (hydro), afvalverbranding en kernfusie.

 Milieu:
Wetgeving en normering. Klimaatdoelstellingen en nagekomen afspraken. CO₂-uitstoot. Inzameling en (voor en na-) scheiding van afval en grondstofverwerking.

oilswinning.jpg
waterpower.jpg
Solar Panel Installation
Wind Turbines on Water
Waste Management
Edward-fin01.jpg

Voor meer informatie neem contact op met

Edward van den Boorn

T: +31 (0) 6 1850 5050

E: ebo@capita-selecta.nl

 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Wij reageren binnen 2 werkdagen.

CAPITA SELECTA - EXECUTIVE SEARCH & LEADERSHIP SOLUTIONS 

AMSTERDAMSESTRAATWEG 9A   

1411 AW  NAARDEN   

THE NETHERLANDS

E. INFO@CAPITA-SELECTA.NL   

T.  +31 35 303 00 50

 

 

Thanks for submitting!