top of page
Jonge boer

AGRI / LIFE SCIENCES

 

Capita Selecta’s Agri, Food en Life Sciences praktijk richt zich op het ‘ecosysteem’ waarbinnen duurzaamheid centraal staat: bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van food en biotech.

Een van de thema’s is de beschikbaarheid van alternatieve eiwitbronnen (‘novel proteins’), die nodig zijn om te voldoen aan de sterk groeiende wereldwijde vraag naar eiwit. 
Nieuwe technologieën
worden ontwikkeld voor de productie van nieuwe ingrediënten uit duurzame bronnen. 


De wereldwijd groeiende vraag naar voeding, klimaatverandering, stikstof, CO2; steeds strengere regels rond voedselveiligheid en de steeds kritischer wordende consument, plaatst de voedingsmiddelenindustrie voor enorme uitdagingen. Duurzame en verantwoorde innovaties zijn de komende jaren van cruciaal belang.

bottom of page