top of page
Jonge boer

AGRI / LIFE SCIENCES

Capita Selecta’s Agri, Food en Life Sciences praktijk richt zich op het ‘ecosysteem’ waarbinnen duurzaamheid centraal staat: bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van food en biotech.

Een van de thema’s is de beschikbaarheid van alternatieve eiwitbronnen (‘novel proteins’), die nodig zijn om te voldoen aan de sterk groeiende wereldwijde vraag naar eiwit. 
Nieuwe technologieën
worden ontwikkeld voor de productie van nieuwe ingrediënten uit duurzame bronnen. 


De wereldwijd groeiende vraag naar voeding, klimaatverandering, stikstof, CO2; steeds strengere regels rond voedselveiligheid en de steeds kritischer wordende consument, plaatst de voedingsmiddelenindustrie voor enorme uitdagingen. Duurzame en verantwoorde innovaties zijn de komende jaren van cruciaal belang.

Capita Selecta Executive Search & Leadership Advisory

Capita Selecta vertaalt organisatorische en strategische vraagstukken in pragmatische en concrete personele oplossingen. We adviseren, begeleiden en ontwikkelen teams en individuen, in aansluiting op de strategie en de organisatie. Onze Executive Search dienstverlening identificeert, selecteert, presenteert en begeleidt innovatief en toekomstbestendig leiderschap en management.

Het bureau heeft zich in 30 jaar ontwikkeld tot een gerenommeerde partner bij de instroom en ontwikkeling van leiders en senior executives voor in Nederland gevestigde, nationale en internationale, bedrijven en organisaties.

Neem contact met een van onze Partners 

 

Dhr. Arnold de Vries Robbé - Partner Executive Search 

(Non-) Executive Board Practice

Executive Search - Food, Agri, Life Sciences & Industry

bottom of page