top of page
Bediening van een drone

 

DIGITAL TRANSFORMATION

Geen enkele andere sector ontwikkelt zich zo snel, en verandert tegelijkertijd zozeer de manier waarop bedrijven en organisaties functioneren en interacteren met hun klanten, medewerkers, leveranciers en andere stakeholders. Het leidt tot andere manieren van samenwerken, nieuwe producten en diensten, en nieuwe manieren om waarde te creëren voor klanten


Voor de samenleving leidt de digitale transformatie tot verbeteringen in de kwaliteit van leven en het hebben van toegang tot informatie en communicatie. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe werkgelegenheid te creëren en economische groei te realiseren. Er zijn echter ook uitdagingen te tackelen zoals het omgaan met de privacy van individuen, informatieveiligheid bij bedrijven en het verlies van banen.


Moderne leiders die de digitale transformatie omarmen zijn in staat om hun bedrijven te differentiëren van hun concurrenten en om nieuwe inkomstenbronnen te creëren. Zij zijn ook in staat om efficiëntie- en productiviteitsverbeteringen door te voeren en tonen veerkracht met betrekking tot veranderende markt- en organisatieomstandigheden. Het leiding geven aan (digitale) transformatie vergt echter wel de juiste leiderschapskwaliteiten. Dat geldt met name in situaties van weerstand tegen verandering binnen hun organisaties. Zij zijn leidend op het gebied van mens-, proces- en organisatieverandering.


Capita Selecta’s Digital Transformation – praktijk richt zich volledig op de huidige en toekomstige thema’s en vraagstukken die de digitale transformatie voortbrengt. En niet alleen aan de zijde van de business of de samenleving, maar ook aan de zijde van de data en de technologie: Cloud computing, Big data en Analytics, Mobile en Sociale media, Cybersecurity, Automatisering en Robotisering, Virtual en Augmented Reality, Internet of Things en Blockchain. Capita Selecta bezit decennia aan kennis, ervaring en inzicht om op een succesvolle en kennisinhoudelijke wijze functies in te vullen zoals Chief Information, Chief Digital Transformation en Chief Information Security Officer. 

Capita Selecta Executive Search & Leadership Advisory

Capita Selecta vertaalt organisatorische en strategische vraagstukken in pragmatische en concrete personele oplossingen. We adviseren, begeleiden en ontwikkelen teams en individuen, in aansluiting op de strategie en de organisatie. Onze Executive Search dienstverlening identificeert, selecteert, presenteert en begeleidt innovatief en toekomstbestendig leiderschap en management.

Het bureau heeft zich in 30 jaar ontwikkeld tot een gerenommeerde partner bij de instroom en ontwikkeling van leiders en senior executives voor in Nederland gevestigde, nationale en internationale, bedrijven en organisaties.

Neem contact met een van onze Partners 

 

Dhr. Edward van den Boorn - Partner Executive Search

(Non-) Executive Board Practice

Executive Search – Digitalisering & Transformatie - CSR

bottom of page