top of page
dummyworkinggroup03.1.png
Maroc-business.png

DIVERSITEIT & INCLUSIE

 

Capita Selecta ondersteunt uw organisatie in het vormgeven en implementeren van een strategisch Diversiteit & Inclusie (D&I)-beleid. Daarmee maakt u D&I onderdeel van uw leiderschap DNA en cultuur en creëert u een strategisch voordeel in uw dienstverlening als betrouwbare en maatschappelijk verantwoorde sector- en gedachtenleider die in verbinding staat met de groepen in de samenleving.

Hoe start u met Diversiteit & Inclusie en stimuleert u het veranderproces? Welke aspecten zijn belangrijk en op welke wijze wenst u ondersteund te worden in uw organisatieontwikkeling? Met beproefde principes en succesvolle D&I-strategieën zet u met Capita Selecta uw eerste stappen. 


‘Diversiteit’ heeft betrekking op alle zichtbare en onzichtbare verschillen. Vergelijk het met een ijsberg: we zien alleen de top, maar onder water heeft de ijsberg ook een krachtige basis. Onzichtbaar maar zeer essentieel en invloedrijk.

‘Inclusie’ is de wijze waarop wordt omgegaan met de verschillen tussen mensen binnen het team, de organisatie of in de samenleving.

Diversiteit leidt niet vanzelf tot inclusie. Er is sprake van inclusie als iedereen erbij hoort en ertoe doet. Capita Selecta’s Diversiteit & Inclusie-praktijk ondersteunt directies en besturen in het meer divers en inclusiever maken van hun directie, managementteam en organisatie. We brengen in kaart hoe het leiderschap kan bijdragen aan het versterken van een inclusieve werkomgeving. 

Op basis van verkennende gesprekken met key stakeholders van uw organisatie stippelen we een op maat toegesneden routekaart uit naar inclusief leiderschap en een inclusieve cultuur en organisatie. Uw ambities en doelstellingen zijn daarbij leidend. 

Capita Selecta verkent en zoekt naar de juiste match tussen talenten en de wensen van uw organisatie. We denken met u mee en adviseren u op welke wijze uw visie op diversiteit en inclusie vertaald kan worden in beleid en interventies. De manieren waarop de verantwoordelijkheden met betrekking tot het D&I-beleid belegd moeten worden vormen geen vanzelfsprekendheden. Zij vergen bewustwording, gerichte actie en inspanning, acceptatie, opvolging en borging.

Het doel is om Diversiteit & Inclusie een vanzelfsprekend en integraal onderdeel te maken van de Leiderschap DNA van uw organisatie. Neem contact met ons op en laat u informeren over bijvoorbeeld onze diensten en de unieke tool ‘inclusiescan’ die onze partner dr. Saniye Çelik heeft ontwikkeld.
 

 

bottom of page