ONZE DIENSTEN
ONBOARDING

 

Veel wordt er geschreven over het nut en de noodzaak van een goed begeleide start van een nieuwe medewerker. Op alle niveaus in de organisatie.

In de praktijk is gebleken dat in veel gevallen (te) weinig aandacht wordt besteed aan het goed ‘laten landen’ van nieuwe mensen. Circa 50% van de extern aangetrokken senior-managers en executives is binnen 2 jaar weer vertrokken omdat zij te weinig aansluiting hebben gevonden met de organisatie en visa versa. 


Los van de extra kosten, deze kunnen oplopen tot een veelvoud van de recruitmentkosten, zet dit de organisatie vaak op grote strategische achterstand.

Onboarding behoort tot de kerndienstverlening van Capita Selecta, en kan een logisch vervolg zijn op een door ons succesvol afgeronde search.

Het hebben van een goed beeld van de organisatie en het team waarbinnen iemand terechtkomt is essentieel. Het gaat niet alleen om de kwantificeerbare zaken.

Kunnen ‘matchen’ van de waarden en normen, de cultuur van de opdrachtgever en die van de finale kandidaat is minstens zo belangrijk.

Naast het feit dat alle betrokkenen in de organisatie verantwoordelijk zijn voor een soepele integratie, kunnen de Partners van Capita Selecta op basis van hun

langjarige ervaring met hun adviezen en, indien gewenst, hun instrumentarium zorgdragen voor een zachte, succesvolle landing van de kandidaat in

zijn/haar nieuwe positie. Samen met de direct betrokkenen maken wij duidelijke afspraken voor het eerste (half) jaar.

 

Zeker in de eerste periode zijn er een aantal vaste en actieve contactmomenten waarop de voortgang wordt geëvalueerd. Maatwerk, persoonlijke aandacht en betrokkenheid zijn hier leidend. In dit proces wordt regelmatig gerapporteerd aan opdrachtgever en kandidaat en, indien nodig, suggesties gedaan betreffende individuele en/of team coaching. Graag gaan wij nog tijdens de search met u in gesprek over de beste vorm van ons onboarding programma.
 

 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Wij reageren binnen 2 werkdagen.

CAPITA SELECTA - LEADERSHIP & EXECUTIVE SEARCH SOLUTIONS 

AMSTERDAMSESTRAATWEG 9A   

1411 AW  NAARDEN   

THE NETHERLANDS

E. INFO@CAPITA-SELECTA.NL   

T.  +31 35 303 00 50

 

 

 

© 2019 webdesign by NC CONCEPTS BV