top of page
dummyworkinggroup05.1.png
woman-business.png
Zakelijke bijeenkomst

Diversiteit & Inclusie

Capita Selecta ondersteunt en begeleidt uw organisatie in het vormgeven en implementeren van
een strategisch Diversiteit & Inclusie (D&I) - beleid. Daarmee maakt u D&I onderdeel van uw
leiderschapscultuur en -DNA. U creëert een strategisch voordeel in uw dienstverlening als
maatschappelijk verantwoorde en duurzame sector- en gedachtenleider.


Hoe start u met D&I en stimuleert u het veranderproces? Welke aspecten zijn belangrijk en op
welke wijze wenst u ondersteund te worden in uw organisatieontwikkeling? Met beproefde
principes en succesvolle D&I-strategieën zet u met Capita Selecta uw eerste en/of volgende
stappen.

 

‘Diversiteit’ heeft betrekking op alle zichtbare en onzichtbare verschillen. Vergelijk het met een
ijsberg: we zien
alleen de top, maar onder water heeft de ijsberg ook een krachtige basis.
Onzichtbaar, maar zeer essentieel en invloedrijk.

Diversity&Inclusion icoon.png

‘Inclusie’ is de wijze waarop wordt omgegaan met de verschillen tussen mensen binnen het team,
binnen de organisatie of in de samenleving. Diversiteit leidt niet vanzelf tot inclusie. Er is sprake van inclusie als iedereen erbij hoort en ertoe doet. Als een veelheid en diversiteit aan ideeën en benaderingswijzen bijdragen aan bijvoorbeeld, dienstverlening, productontwikkeling, klantbenadering en/of waardenontwikkeling. Capita Selecta’s D&I-praktijk ondersteunt directies en besturen in het meer divers en inclusiever maken van hun directie, managementteam en organisatie. Op basis van verkennende gesprekken met key stakeholders van uw organisatie stippelen we een op maat toegesneden routekaart uit naar inclusief leiderschap en een inclusieve cultuur en organisatie. Uw ambities en doelstellingen zijn daarbij leidend. We brengen in kaart hoe het leiderschap kan bijdragen aan het versterken van een inclusieve werkomgeving.
 
Vanuit onze Executive Search diensten zijn wij in staat om de D&I-professionals te identificeren
en te presenteren die vorm en inhoud gaan geven aan de D&I-strategie en de implementatie
daarvan. Capita Selecta verkent en zoekt naar de juiste match tussen talenten en de wensen van
uw organisatie. We denken met u mee en adviseren u op welke wijze uw visie op diversiteit en
inclusie vertaald kan worden in beleid en interventies. De manier waarop de
verantwoordelijkheden met betrekking tot het D&I-beleid belegd moeten worden, is niet
vanzelfsprekend. Zij vergen bewustwording, gerichte actie en inspanning, acceptatie, opvolging
en borging. Het uiteindelijke doel is om D&
I een vanzelfsprekend en integraal onderdeel te maken van het Leiderschaps-DNA van uw organisatie.

 

Neem contact op met Edward van den Boorn en laat u informeren over bijvoorbeeld onze diensten en de unieke ‘Inclusiescan’, ontwikkeld door onze associate partner Prof. Dr. Saniye Çelik, die kan worden ingezet.

 

bottom of page