ONZE DIENSTEN
EXECUTIVE SEARCH

 

Executive Search, begeleiden en adviseren

Executive Search betreft een proces dat een zorgvuldige voorbereiding en gedegen aanpak vereist. Het scherp krijgen van de uitgangspunten en het benoemen van de gemeenschappelijke waarden is het ijkpunt voor succes.

Dit is het ambacht waarmee Capita Selecta op een onderscheidende wijze opdrachtgevers én kandidaten begeleidt en adviseert. Het tot stand brengen van een bestendige en succesvolle samenwerkingen tussen onze opdrachtgevers en hun toekomstige leiders is het doel. Inspirerende en pragmatische leiders die richting en tempo geven aan veranderingen en in teamverband visie en strategie transformeren tot meetbare doelstellingen en succes. 

Hoe realiseren wij dat
Ons startpunt is een nauwgezet omgevingsonderzoek. Onze observaties en bevindingen delen wij met de opdrachtgever. Wij stellen een document samen waarin, naast een compacte bedrijfsbeschrijving, de context van de positie alsook het gewenste profiel en de (professionele) achtergrond en competenties

van de gewenste kandidaat worden gepresenteerd. 

Ieder functieprofiel is uniek en resoneert de gezamenlijke doelstellingen van het executive search proces.

Op basis van dit profiel benaderen wij een selecte groep kandidaten op confidentiële basis. Uitsluitend mét hun nadrukkelijke instemming worden geïnteresseerde én gekwalificeerde kandidaten gepresenteerd en besproken met de opdrachtgevers.

Het managen van verwachtingen
Executive Search behelst niet sec het begeleiden en adviseren van opdrachtgevers en kandidaten. Het impliceert bovenal  het managen van verwachtingen. Verwachtingen die Capita Selecta samenbrengt in een besluitvormingsproces dat leidt tot goed  doordachte en best passende keuzes. Voor onze opdrachtgevers én kandidaten.

 

Onze expertise komt het best tot zijn recht op het niveau van (divisie) directies, management teams en Raden van Commissarissen.

Onze cliënten zijn vaak nationale en internationale familiebedrijven alsook corporate organisaties in zowel het private als publieke domein.
 

Businessman
Lawyer in Lobby
 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Wij reageren binnen 2 werkdagen.

CAPITA SELECTA - EXECUTIVE SEARCH & LEADERSHIP SOLUTIONS 

AMSTERDAMSESTRAATWEG 9A   

1411 AW  NAARDEN   

THE NETHERLANDS

E. INFO@CAPITA-SELECTA.NL   

T.  +31 35 303 00 50

 

 

 

Thanks for submitting!