top of page
CASE-02-HOR_0000s_0000_Laag-7.png
woman-business.png

Executive Search, begeleiden en adviseren

Executive Search vereist een gestructureerd en zorgvuldig proces dat start met de analyse van de klant specifieke vraag en context. Op basis van deze analyse identificeert en benadert Capita Selecta potentiële kandidaten, en worden geïnteresseerde en potentieel gekwalificeerde kandidaten uitgenodigd op ons kantoor. Individuele kandidaten worden geadviseerd ten aanzien van hun loopbaan, persoonlijke en professionele ontwikkelingen en toekomst. De klant wordt gedurende het executive search – proces begeleid in zijn afwegingen en besluitvorming. Een langdurige en succesvolle samenwerking tussen kandidaat en klant is daarbij het uitgangspunt.

Capita Selecta biedt zijn klanten een op maat ontworpen toegang tot markten, bedrijven, sources en netwerken. Naast de door ons toepaste data- en informatietechnologie, die ons ondersteunt in het in kaart brengen van ‘ecosystemen’, kennen wij de belangrijkste spelers en boegbeelden die voor u van belang zijn. Wij kennen hun ambities en wapenfeiten. 

Capita Selecta herkent het unieke en brengt ambitieuze en verantwoorde leiders en professionals samen die vorm, inhoud en richting geven aan strategie en ‘rentmeesterschap’. Duurzame leiders die mens, organisatie en samenleving verbinden vanuit innovatieve diensten en succesvolle business modellen. Leiders die meetbaar en onderscheidend resultaat leveren. 
 

Binnen Executive Search bieden wij de volgende services aan:

Executive Search voor Executives

De eisen die gesteld worden aan leiderschap en het ontwikkelen van visie, missie en strategie’ nemen in een snel veranderende (digitale) wereld toe. Wat zijn de gewenste kwaliteiten ten aanzien van het schetsen van het doel en de richting van de organisatie?

Capita Selecta is gespecialiseerd in functies op Directie- en Senior Managementniveau: Algemeen management, business management, operationeel management en gespecialiseerde stafposities. 
 

Executive Search voor Non-Executives

De rol van commissarissen en/of toezichthouders is complex en veelomvattend. Een commissaris is vaak werkgever, toezichthouder en adviseur tegelijkertijd, en actief op het vlak van risicomanagement, strategie en boardroom dynamics. Capita Selecta begeleidt zijn opdrachtgevers bij de samenstelling van een gebalanceerde Raad van Commissarissen en/of Raad van Toezicht. Betrokken non-executives en professionals die vanuit hun portefeuilles de juiste afstand weten te bewaren. 

 

Onboarding 

Een gestructureerde en goed begeleide start van de zojuist gelande nieuwe collega bepaalt in hoge mate het succes en de duurzaamheid van de zojuist gestarte samenwerking. In teveel situaties wordt hieraan weinig tot geen aandacht besteed door de werkgever. Veel onderzoek wijst uit dat circa één op de twee extern aangetrokken senior managers en executives binnen twee jaar na start vertrekt omdat zij te weinig aansluiting vonden met de organisatie en visa versa. Het kan de organisatie op grote strategische achterstand brengen. Op basis van een gestructureerd proces en een op maat gemaakt programma brengt Capita Selecta klant en kandidaat in de juiste uitgangspositie. Vanaf de start. 

Executive Search voor Executives
Zakelijke bijeenkomst
Executive search voor Non-executives
Onboarding
bottom of page