ONZE DIENSTEN
EXECUTIVE SEARCH

 

Executive Search, begeleiden en adviseren

Executive Search is een proces dat een minutieuze voorbereiding en aanpak vereist. Het scherp krijgen van de uitgangspunten en het benoemen van de gemeenschappelijke waarden is het ijkpunt voor succes. Het is het ambacht waarmee Capita Selecta op een onderscheidende wijze opdrachtgevers én kandidaten begeleidt en adviseert.  Doel én ‘oplossing’ is het tot stand brengen van voortdurende en succesvolle samenwerkingen  tussen cliënten en hun toekomstige leiders. Inspirerende en pragmatische leiders die richting en tempo geven aan veranderingen en in teamverband  visie en strategie transformeren tot meetbare doelstellingen en succes. 

Hoe realiseren wij dat
Ons startpunt is een omgevingsonderzoek. Daarmee plaatsen wij onder meer de gewenste leiderschapsrol en persoonlijkheid/gedragskenmerken in hun culturele en organisatorische context. Wij observeren en delen onze  bevindingen met de opdrachtgever. Wij stellen een document samen waarin op een overzichtelijke wijze de gewenste functie-eisen, achtergrond en competenties worden gepresenteerd. Dat is de start van onze werkzaamheden, i.e. het proces waarmee een nauwgezet beeld wordt verkregen van de organisatie en welk type persoon/leider past binnen de cultuur van de organisatie.

Op basis hiervan benaderen wij een selecte groep  kandidaten op confidentiële basis. Uitsluitend mét hun nadrukkelijke instemming worden geïnteresseerde én gekwalificeerde kandidaten gepresenteerd en besproken met de opdrachtgevers.

Het managen van verwachtingen
Executive Search behelst niet sec het begeleiden en adviseren van opdrachtgevers en kandidaten. Het impliceert bovenal  het managen van verwachtingen. Verwachtingen die Capita Selecta samenbrengt in een besluitvormingsproces dat leidt tot goed  doordachte en best passende keuzes. Voor opdrachtgevers én kandidaten.

 

Onze expertise komt het best tot zijn recht op het niveau van (divisie) directies, management teams en Raden van Commissarissen.

Onze cliënten zijn nationale en internationale familiebedrijven en corporate organisaties.
 

 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Wij reageren binnen 2 werkdagen.

CAPITA SELECTA - LEADERSHIP & EXECUTIVE SEARCH SOLUTIONS 

AMSTERDAMSESTRAATWEG 9A   

1411 AW  NAARDEN   

THE NETHERLANDS

E. INFO@CAPITA-SELECTA.NL   

T.  +31 35 303 00 50

 

 

 

© 2019 webdesign by NC CONCEPTS BV