ONZE DIENSTEN
TOP TEAM EFFECTIVITEIT

 

Het besturen van een organisatie vraagt om een optimale interactie tussen de eindverantwoordelijke bestuurder en zijn of haar team. Hoewel de aanwezigheid van individueel talent van de teamleden een belangrijke voorwaarde is voor succes, is de kwaliteit van het team van doorslaggevend belang.

 

Wat maakt een team succesvol? Het antwoord op deze vraag is te vinden in een combinatie van ‘harde’ en ‘zachte’ factoren. ‘Harde factoren’ zijn bijvoorbeeld het hebben van een heldere en gedeelde visie, het hebben en toepassen van expliciete spelregels over besluitvorming en helderheid over rollen en verantwoordelijkheden. ‘Zachte factoren’ betreffen het individuele gedrag van de teamleden, maar ook de kwaliteit van hun interactie, de dynamiek in de groep en de kwaliteit van hun relatie.

 

Het bouwen en in stand houden van effectieve teams gaat niet vanzelf. In vertrouwen, samenwerking en het nastreven van hetzelfde doel moet geïnvesteerd worden. Leiders vervullen daarbij een cruciale rol. De hoofdrol. Als de leider zijn gedrag verandert, zullen ook de teamleden hun opstelling veranderen.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat succesvolle leiders, naast hun focus op de business, nadrukkelijk oog hebben voor de samenstelling en het functioneren

van het team.

 

Capita Selecta ondersteunt leiders en hun teams in hun effectiviteit op systematische wijze. Dat doen wij gestructureerd en professioneel, onder andere op

basis van daartoe opgeleide en gecertificeerde Partners die werken met online enquêtes en assessments.

20Capita Selecta 290419.jpg

Voor meer informatie neem contact op met

Henrïette van den Heuvel

T: +31 (0) 6 3037 3611

E: hhe@capita-selecta.nl

 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Wij reageren binnen 2 werkdagen.

CAPITA SELECTA - LEADERSHIP & EXECUTIVE SEARCH SOLUTIONS 

AMSTERDAMSESTRAATWEG 9A   

1411 AW  NAARDEN   

THE NETHERLANDS

E. INFO@CAPITA-SELECTA.NL   

T.  +31 35 303 00 50

 

 

 

Thanks for submitting!