CS-DETAIL-03-04-2022.png
ONZE DIENSTEN
TALENT MANAGEMENT

 

Talent Management is het op een systematische wijze voorzien in – en inspelen op - de organisatiebehoefte aan menselijk kapitaal op korte, middellange en lange termijn. Bij Talent Management behoren o.a.: de beoordeling van competenties en talenten, het in kaart brengen van (potentiele) talenten, loopbaanontwikkeling en doorstroom, talent- en competentieontwikkeling en het adviseren en begeleiden ten aanzien van loopbaankeuzes. Het is Capita Selecta’s visie dat, mede onder invloed van de meest recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, het begrip ‘Talent’ niet voorbehouden is aan de leeftijd cohorten van schoolverlaters.

 

Talent Management mag een strategische activiteit van een organisatie heten op het moment dat de term een actieve en gerichte aanpak aanduidt. In dat geval is Talent Management het geheel aan strategische en beleidsmatige activiteiten dat erop gericht is om talenten te identificeren, aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen.

Het ultieme doel is het op een dusdanige wijze stimuleren van gemotiveerde talenten en professionele inspanningen dat deze bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Talent Management draagt op essentiële wijze bij aan de continuïteit van de organisatie. En vanuit het perspectief van (potentiele) talentvolle medewerkers: de uitdagende, professionele werkomgeving met ontwikkelingsmogelijkheden staat op nummer één van alle lijstjes.

Het systematisch identificeren, ontwikkelen en behouden van talent heeft daarmee prioriteit. Succesvolle organisaties gaan echter nog een stap verder.

Zij durven ook de beslissing te nemen om de aanwezige leiders – die zich in een eindfunctie en/of einde loopbaan positie bevinden – te motiveren om hun positie

op te geven ten faveure van aanstormend talent, en zelf te opteren voor een expert-rol in het bedrijf.

Capita Selecta Leadership Solutions ondersteunt organisaties in het aanscherpen van hun Talent Management - strategie en beleid en bij het ontwikkelen en implementeren van technieken en instrumenten om continuïteit op sleutelposities te waarborgen.
 

20Capita Selecta 290419.jpg

Voor meer informatie neem contact op met

Henrïette van den Heuvel

T: +31 (0) 6 3037 3611

E: hhe@capita-selecta.nl

 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Wij reageren binnen 2 werkdagen.

CAPITA SELECTA - EXECUTIVE SEARCH & LEADERSHIP SOLUTIONS 

AMSTERDAMSESTRAATWEG 9A   

1411 AW  NAARDEN   

THE NETHERLANDS

E. INFO@CAPITA-SELECTA.NL   

T.  +31 35 303 00 50

 

 

 

Thanks for submitting!