Zoeken
  • CS Secretariaat

Drs. Joost Taggenbrock verbindt zich als Partner Leadership Solutions aan Capita Selecta


Per 1 juli 2021 zal Drs. Joost Taggenbrock zich als Partner

Leadership Solutions verbinden aan Capita Selecta.


“Wij zijn verheugd en vereerd om Joost binnen onze organisatie te mogen verwelkomen”, geeft Edward van den Boorn, Managing Partner van Capita Selecta aan. “Joost zal zich focussen op onze complementaire leiderschapsdiensten die zich richten op het identificeren, ontwikkelen en coachen van leiders en (hun) teams”.


Deze versterking van de dienstverlening van Capita Selecta sluit aan bij de toenemende vraag van organisaties om het functioneren van leiders en leiderschapsteams kritisch te beschouwen en te versterken. Continue veranderingen en toegenomen complexiteit hebben immers een grote impact op organisaties en hun leiders. Zo veranderen de (internationale) markten, zowel aan vraag én aanbodzijde. Organisaties krijgen te maken met globalisering en maatschappelijke, technologische en socio-economische ontwikkelingen. Nieuwe wet- en regelgeving stelt steeds hogere eisen. Het leiderschap staat hierdoor voor nieuwe uitdagingen en de dynamiek in de boardroom verandert. De veranderingen en toegenomen complexiteit vragen om een strategische vertaling, het uitzetten van nieuwe lijnen en het integreren van veel verschillende perspectieven. Van de leiders wordt verwacht dat ze regie en verantwoordelijkheid pakken en anderen mobiliseren, uitdagen, betrekken en verbinden. Bovenal vereist het een zeer sterk en goed samenwerkend (non) executive team.


Drs. Joost Taggenbrock zal zich per 1 juli 2021 als Partner Leadership Solutions verbinden aan Capita Selecta. Met ruim 25 jaar ervaring zal Joost, samen met Dr. Henriëtte van den Heuvel, sinds 2019 actief binnen Capita Selecta, vorm en inhoud geven aan de Leadership Solutions adviespraktijk. Vanuit hun expertise versterken zij het succes van senior managers, directieleden, leden van de Raad van Bestuur en Commissarissen.

Succesvol leiderschap resulteert in een substantieel beter bedrijfsresultaat

Leiders waarvan drijfveren, leiderschapsstijl en leiderschapskwaliteiten passen bij de specifieke context en uitdagingen waarvoor zij en hun organisatie staan, zorgen voor meer inkomsten en (winst)groei. Investeren in hun ontwikkeling zorgt niet alleen voor een significant beter bedrijfsresultaat, maar bovenal voor een organisatie die klaar is voor de toekomst.

Joost Taggenbrock studeerde in 1989 af als Arbeids- & Organisatiepsycholoog aan de Universiteit van Utrecht. Van 1990 tot 1994 was hij als PhD student verbonden aan het Arbeids- en Organisatie Research Center van de Universiteit van Tilburg. Sindsdien adviseert en ondersteunt Joost nationale en internationale organisaties, o.a. op het gebied van Leadership Assessment & Development, Competentie- en Performance Management. Hij was ruim 25 jaar verbonden aan CEB/SHL (wereldwijd leider in people science & talentinnovatie), waar hij onder andere actief was als Strategisch Leiderschapsadviseur en Directeur Talent Solutions Noord-Europa.


Meer informatie over Joost en Capita Selecta’s dienstverlening kunt u vinden op onze website www.capita-selecta.nl

------------------------------------------


As of July 1, 2021, Drs. Joost Taggenbrock will join Capita Selecta as

Partner Leadership Solutions.


With over 25 years of experience in Leadership Assessment & Development, Joost, together with Dr. Henriëtte van den Heuvel, will shape and run the Leadership Solutions consultancy practice. They will apply their extensive experience to strengthen the success of senior managers, directors, members of the Board of Directors and Supervisory Board members.


Expanding and strengthening Capita Selecta's services is in line with the increasing demand from organizations to critically review and enhance the performance of leaders and leadership teams. Continuous change requires leaders who dare to decide and act swiftly. Stakeholder interests, digitization, globalization and geopolitical relations present even more challenges to leadership. The complexity and dynamics in the boardroom are changing. Leaders are expected to provide a clear direction, take responsibility and to mobilize, challenge, involve and connect others. Above all, it requires a (non) executive team that works efficiently and constructively together.


The concept of 'Leadership' is central to Capita Selecta's services. Our integrated services are based on four practices: Executive Search, Leadership Solutions, Diversity & Inclusion and the Supervisory Board practice. The Leadership Solutions practice consists of a coherent sequence of services, namely: Leadership DNA Blueprint, Leadership Strengths & Gap Analysis, Leadership Potential Acceleration, Leadership Development and Top Team Impact Program.


More information about Joost and Capita Selecta's services can be found on our website www.capita-selecta.nl


------------------------------------------

Capita Selecta - Leadership & Executive Search Solutions


Edward van den Boorn, Saniye Çelik, Roos van Dijk, Henrïette van den Heuvel,

Daan Steenbergen, Joost Taggenbrock, Arnold de Vries Robbé, Kirsten de Vries