top of page

Drs. Joost Taggenbrock verbindt zich als partner Leadership Solutions aan Capita Selecta

Bijgewerkt op: 6 jan. 2023


Per 1 juli 2021 zal Drs. Joost Taggenbrock zich als Partner Leadership Solutions verbinden aan Capita Selecta.


“Wij zijn verheugd en vereerd om Joost binnen onze organisatie te mogen verwelkomen”, geeft Edward van den Boorn, Managing Partner van Capita Selecta aan. “Joost zal zich focussen op onze complementaire leiderschapsdiensten die zich richten op het identificeren, ontwikkelen en coachen van leiders en (hun) teams”.


Deze versterking van de dienstverlening van Capita Selecta sluit aan bij de toenemende vraag van organisaties om het functioneren van leiders en leiderschapsteams kritisch

te beschouwen en te versterken. Continue veranderingen en toegenomen complexiteit hebben immers een grote impact op organisaties en hun leiders. Zo veranderen de (internationale) markten, zowel aan vraag én aanbodzijde. Organisaties krijgen te maken met globalisering en maatschappelijke, technologische en socio-economische ontwikkelingen. Nieuwe wet- en regelgeving stelt steeds hogere eisen. Het leiderschap staat hierdoor voor nieuwe uitdagingen en de dynamiek in de boardroom verandert.

De veranderingen en toegenomen complexiteit vragen om een strategische vertaling, het uitzetten van nieuwe lijnen en het integreren van veel verschillende perspectieven. Van de leiders wordt verwacht dat ze regie en verantwoordelijkheid pakken en anderen mobiliseren, uitdagen, betrekken en verbinden. Bovenal vereist het een zeer sterk en goed samenwerkend (non) executive team.


Drs. Joost Taggenbrock zal zich per 1 juli 2021 als Partner Leadership Solutions verbinden aan Capita Selecta. Met ruim 25 jaar ervaring zal Joost, samen met Dr. Henriëtte van den Heuvel, sinds 2019 actief binnen Capita Selecta, vorm en inhoud geven aan de Leadership Solutions adviespraktijk. Vanuit hun expertise versterken zij het succes van senior managers, directieleden, leden van de Raad van Bestuur en Commissarissen.


Joost Taggenbrock studeerde in 1989 af als Arbeids- & Organisatiepsycholoog aan de Universiteit van Utrecht. Van 1990 tot 1994 was hij als PhD student verbonden aan het Arbeids- en Organisatie Research Center van de Universiteit van Tilburg.

Sindsdien adviseert en ondersteunt Joost nationale en internationale organisaties,

o.a. op het gebied van Leadership Assessment & Development, Competentie- en Performance Management. Hij was ruim 25 jaar verbonden aan CEB/SHL

(wereldwijd leider in people science & talentinnovatie), waar hij onder andere actief

was als Strategisch Leiderschapsadviseur en Directeur Talent Solutions Noord-Europa.


Meer informatie over Joost en Capita Selecta’s dienstverlening kunt u vinden op onze website www.capita-selecta.nl
Comments


bottom of page