CS-DETAIL-04-04-2022.png
ONZE DIENSTEN
PERFORMANCE MANAGEMENT

 

Het begrip ‘Performance Management’ is een veelgebruikt – en voor velerlei uitleg vatbaar – begrip. In de diverse definities van het begrip komen echter steeds een aantal kernelementen terug. Performance Management staat voor het geheel aan samenhangende activiteiten die gericht zijn op de effectieve en efficiënte realisatie van de doelstellingen van een organisatie. Die doelstellingen bevinden zich op diverse en geaggregeerde organisatieniveaus – bedrijf, afdeling en individu - en hangen logischerwijs samen.

 

Performance Management wordt het meest gebruikt in het kader van het meten en evalueren van gedrag en resultaat, samengevat in de begrippen ‘Prestatie’ of ‘Contributie’. Veel organisaties kennen dan ook de zogenaamde ‘key performance indicators’. (‘KPI’s’) Indien Performance Management gezien wordt als het managen (i.e. sturen) op organisatiedoelstellingen en -resultaten, dan start het meten en evalueren van prestaties met het definiëren van de doelstellingen van de organisatie.

Deze staan vaak verwoord in de strategie van het bedrijf. Performance Management, als strategische en geïntegreerde aanpak die de effectiviteit en de resultaten van de organisatie verbetert en vergroot, is slechts zinvol en succesvol indien het de prestaties/ resultaten van individuen verbetert en vergroot. Indien het bijdraagt aan de ontwikkeling en prestatieverbetering van teams en individuele teamleden. Performance Management dat toegepast wordt om, top-down, individuele prestaties periodiek en plichtmatig te meten en te controleren, mist vaak zijn doel.  

 

Het managen van performance op een voorspelbare, consistente en rechtvaardige manier vormt in de moderne tijd een indrukwekkende en niet eenvoudige uitdaging voor het management. Organisaties zijn steeds vaker complexe (internationale) conglomeraten van medewerkers die op continue basis veranderingen binnen en buiten de organisatie het hoofd moeten bieden en zich moeten aanpassen. Flexibiliteit, incasserings- en aanpassingsvermogen zijn dan ook waardevolle persoonlijkheidskenmerken.

 

De waarden en wensen die medewerkers in de organisatie bezitten zijn sinds jaar en dag echter dezelfde: het kunnen ontwikkelen van hun talenten, gewaardeerd worden voor de persoonlijke bijdragen en prestaties (in relatie tot die van anderen) en rechtvaardig en respectvol behandeld worden.

 

Het zijn deze waarden die de kern vormen van Capita Selecta’s benadering van Performance Management: in technieken, instrumenten in training en in coaching.

20Capita Selecta 290419.jpg

Voor meer informatie neem contact op met

Henrïette van den Heuvel

T: +31 (0) 6 3037 3611

E: hhe@capita-selecta.nl

 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Wij reageren binnen 2 werkdagen.

CAPITA SELECTA - EXECUTIVE SEARCH & LEADERSHIP SOLUTIONS 

AMSTERDAMSESTRAATWEG 9A   

1411 AW  NAARDEN   

THE NETHERLANDS

E. INFO@CAPITA-SELECTA.NL   

T.  +31 35 303 00 50

 

 

 

Thanks for submitting!