top of page
TheOceanCleanup_October2nd_Press_Briefing_System001B-24.jpg

NOT-FOR-PROFIT

Organisaties binnen de ‘not-for-profit’-sector zijn ‘purpose’ - gedreven’ en streven een ideëel
en/of (maatschappelijk) doel na. Zij opereren binnen een complex stakeholderveld dat in
toenemende mate professionele criteria opstelt met betrekking tot hun rol in de samenleving.
De voortgang en de realisatie van de nagestreefde maatschappelijke doelen, en de verantwoording
van de bestedingen van de fondsen en financiële middelen, worden nauwkeurig gemonitord.
Overheden, donateurs en filantropen waarderen en wensen transparantie, efficiëntie, voortgang
en het leveren van resultaat.


Het besturen en leiden van not-for-profit organisaties vergt een leiderschap dat zowel de
bezieling uitdraagt ten aanzien van het bestaan en het realiseren van het ideële doel, alsmede de
professionele opstelling, de taal en de principes van een gezonde bedrijfsvoering.  

bottom of page