OPDRACHTGEVERS & SEGMENTEN
LIFE SCIENCES

 

De mondiaal groeiende vraag naar voeding, steeds strengere regels rond voedselveiligheid en de steeds kritischer wordende consument plaatst de voedingsmiddelenindustrie voor enorme uitdagingen. Duurzame en verantwoorde innovaties zijn de komende jaren van cruciaal belang.

Binnen de life sciences (bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van food en biotech) zijn internationalisering, schaalvergroting en productinnovatie actuele thema’s. Een van de thema’s is de beschikbaarheid van alternatieve eiwitbronnen (‘novel proteins’), die nodig zijn om te voldoen aan de sterk groeiende wereldwijde vraag naar eiwit. Door de groei van de wereldbevolking en stijgende welvaart in veel delen van de wereld neemt die explosief toe.

 

De sector ontwikkelt technologieën voor de productie van nieuwe ingrediënten uit duurzame bronnen. Dit sluit aan op de behoefte van veel bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie naar duurzame eiwitingrediënten die functioneel zijn, een volwaardig nutritioneel profiel bezitten en economisch interessant zijn.

Tegelijkertijd professionaliseert de sector in hoog tempo en moet het zorgen voor voldoende expertise, managers en professionals met nieuwe ‘capabilities’ en vaardigheden, om in te kunnen spelen op de snel veranderende eisen en behoeften van een brede groep belanghebbenden.

 

Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en beschikken door ons uitgebreide netwerk over de benodigde expertise; hebben regelmatig onze opdrachtgevers begeleid bij c.q. actief meegewerkt aan de juiste invulling van strategische en senior managementposities. Daarnaast zijn wij actief betrokken bij het gevoelige

en zo belangrijke samenstellen van een waarde toevoegende RvC en/of RvT.

Vegan Sandwich
Microscope
Small Plant
PROCESSING01.jpg
Industrial-Tubes.jpg
electrical-box-with-fuses_gallery.jpg
Arnold-fin01.jpg

Voor meer informatie neem contact op met

Arnold de Vries Robbé

+31 (0)6 5576 7474

E: avr@capita-selecta.nl

 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Wij reageren binnen 2 werkdagen.

CAPITA SELECTA - EXECUTIVE SEARCH & LEADERSHIP SOLUTIONS 

AMSTERDAMSESTRAATWEG 9A   

1411 AW  NAARDEN   

THE NETHERLANDS

E. INFO@CAPITA-SELECTA.NL   

T.  +31 35 303 00 50

 

 

 

Thanks for submitting!