ONZE DIENSTEN
LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

 

De basis voor leiderschap is diep in een persoon verankerd en betreft een combinatie van drijfveren en karaktereigenschappen. Zij verklaren waarom mensen een ‘leider’ zijn of willen zijn en waar zij hun motivatie en energie aan ontlenen. ‘Leiderschap’ is een vak waarin professionals zich kunnen ontwikkelen. Succesvolle leiders zijn bereid naar zichzelf te kijken en van fouten te leren teneinde efficiënt en adequaat te handelen, gegeven de situatie en de persoon.

 

Capita Selecta’s Leadership Solutions stimuleert leiders om hun potentieel te ontwikkelen, te experimenteren met nieuw gedrag en het daarvan toepassen in de praktijk. Een focus op cognitieve aspecten van leiderschap, zoals ‘visionair denken’’, is in dat verband belangrijk maar niet voldoende. Het is de combinatie van cognitieve intelligentie (IQ) en emotionele intelligentie (EQ) die leiders succesvol maakt.

 

Om in staat te zijn het échte verschil te kunnen maken, richt Capita Selecta zich op leiders die transformeren naar een nieuwe rol en/of ervaren dat ze niet meer dezelfde impact hebben die ze in eerdere rollen of situaties wel hadden. Het gaat daarbij nadrukkelijk op de procesmatige kant van transformatie. Capita Selecta’s leiderschapsinterventies richten zich op het loslaten van oude gedragspatronen en het ontwikkelen van een nieuw gedragsrepertoire dat past bij de nieuwe verantwoordelijkheden of veranderde situatie. Zij richten zich op bewustwording en verandering in leiderschapsgedrag.

20Capita Selecta 290419.jpg

Voor meer informatie neem contact op met

Henrïette van den Heuvel

T: +31 (0) 6 3037 3611

E: hhe@capita-selecta.nl

 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Wij reageren binnen 2 werkdagen.

CAPITA SELECTA - LEADERSHIP & EXECUTIVE SEARCH SOLUTIONS 

AMSTERDAMSESTRAATWEG 9A   

1411 AW  NAARDEN   

THE NETHERLANDS

E. INFO@CAPITA-SELECTA.NL   

T.  +31 35 303 00 50

 

 

 

Thanks for submitting!