OPDRACHTGEVERS & SEGMENTEN
INDUSTRIE

 

Wat heeft de maakindustrie nodig om haar sterke positie te behouden? In de huidige markt loopt de Europese maakindustrie voorop in kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiency. Maar ten aanzien van het optimaliseren van processen, innovatie en duurzaamheid komen andere economieën steeds dichterbij.

En hoe zit het met de geopolitieke ontwikkelingen als het gaat om het beleid ten aanzien van (wereldwijde) inkoop van strategische hulpbronnen?

Binnen de maakindustrie staat digital operations hoog op de agenda. Industrial Internet of Things en machine-to-machine communicatie zijn de belangrijkste speerpunten van de vierde industriële revolutie (Industrie 4.0). Ze wordt gekenmerkt door steeds verdergaande digitalisering en technische integratie van systemen die processen, geografische grenzen, bedrijfsmodellen en waardeketens overstijgen. Toch benutten organisaties de kansen en uitdagingen van digitale transformatie nog onvoldoende om hun strategische voorsprong te behouden. Want bij Industrie 4.0 gaat het niet alleen om de digitalisering van de waardeketen, maar juist ook om structurele aanpassingen in de product- en dienstenportefeuille van bedrijven, met als einddoel beter in te kunnen spelen op de wensen van de klant.

Om optimaal te profiteren van de kansen en mogelijkheden van Industrie 4.0 moeten er nieuwe, vaak disruptieve bedrijfsmodellen worden ingevoerd.

Daarbij dient vooral te worden ingezet op het vergroten van de voordelen voor de klant door een groeiend assortiment ‘oplossingen’ te bieden en door nauwer met klanten en partners samen te werken. De inzichten die ondernemers nodig hebben voor de juiste transformatiebeslissingen komen voort uit het gebruik van steeds grotere hoeveelheid data en analyse daarvan. De maakindustrie zal meerdere obstakels moeten overwinnen om tot de kopgroep te blijven behoren.

Daarnaast gaat duurzaamheid een steeds belangrijkere rol innemen binnen de bedrijfsvoering van organisaties. De maakindustrie moet zorgen dat ze beschikt over voldoende expertise, managers en professionals met nieuwe ‘capabilities’ en vaardigheden om in te kunnen spelen op de behoeften van de digitale en snel

veranderende wereld.

 

 

Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en beschikken door ons uitgebreide netwerk over de benodigde expertise; hebben regelmatig onze opdrachtgevers begeleid bij c.q. actief meegewerkt aan de juiste invulling van strategische en senior managementposities. Daarnaast zijn wij actief betrokken bij het gevoelige en zo belangrijke samenstellen van een waarde toevoegende RvC en/of RvT.

Large Paper Rolls
Packaging Factory
Fabric Machinery in Factory
Automobilindustrie Automatisierung.jpg
DIGITALISERING.jpg
HEAVY INDUSTRY.jpg
Arnold-fin01.jpg

Voor meer informatie neem contact op met

Arnold de Vries Robbé

+31 (0)6 5576 7474

E: avr@capita-selecta.nl

 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Wij reageren binnen 2 werkdagen.

CAPITA SELECTA - EXECUTIVE SEARCH & LEADERSHIP SOLUTIONS 

AMSTERDAMSESTRAATWEG 9A   

1411 AW  NAARDEN   

THE NETHERLANDS

E. INFO@CAPITA-SELECTA.NL   

T.  +31 35 303 00 50

 

 

 

Thanks for submitting!