ONZE DIENSTEN
INDIVIDUELE / TEAM COACHING

 

‘Coachen’ is het stimuleren van het bereiken van persoonlijke doelen door de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten. Leiders hebben, naast hun persoonlijke doelen, tevens te maken met de doelstellingen die voortvloeien uit hun functie, én de doelstellingen van de organisatie die zij (ook intern) vertegenwoordigen. Leiders worden namelijk geacht feedback te geven over het functioneren van de leden van hun team, hun peers en hun leidinggevenden. Capita Selecta coacht leiders.

De coaching behoeften van leiders komt voort uit een veelheid van situaties waarmee zij vanuit hun verantwoordelijkheden worden geconfronteerd.

Deze betreffen bijvoorbeeld: het omgaan met (morele) dilemma’s, het omgaan met conflictueuze situaties, het beeld dat zij van zichzelf hebben (versus het beeld dat anderen van hun hebben), het (her-) kennen van (persoonlijke) valkuilen, hun stijl van leiding geven en effectief communiceren, etc.

Coaching is een diepgaande leerervaring waarin voor de persoon onbekende mogelijkheden worden verkend en een gerichte ontwikkeling in de praktijk plaatsvindt.

Het is een van de krachtigste interventies waarin persoonlijke groei wordt versneld. Het geeft de persoon b.v. inzicht in (de effecten van) eigen gedrag en persoonlijke drijfveren, maar bijvoorbeeld ook waarom sommige aspecten van het werk of de omgang met bepaalde mensen zo veel irritatie oproepen.

Het geeft hen inzicht in zichzelf en reikt hen o.a. handvatten aan om adequaat om te gaan met – de gevolgen van – hun gedrag.

 

Met de opgedane wijsheden en inzichten in de diepere lagen van hun persoonlijkheid, en de beïnvloeding vanuit hun drijfveren, leert men om te experimenteren met ander gedrag, te ervaren wat de effecten hiervan zijn en hoe te moeten handelen om het gewenste effecten en doelstellingen te bereiken.

Voor meer informatie neem contact op met

Henrïette van den Heuvel

T: +31 (0) 6 3037 3611

E: hhe@capita-selecta.nl

 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Wij reageren binnen 2 werkdagen.

CAPITA SELECTA - LEADERSHIP & EXECUTIVE SEARCH SOLUTIONS 

AMSTERDAMSESTRAATWEG 9A   

1411 AW  NAARDEN   

THE NETHERLANDS

E. INFO@CAPITA-SELECTA.NL   

T.  +31 35 303 00 50

 

 

 

© 2019 webdesign by NC CONCEPTS BV