OPDRACHTGEVERS & SEGMENTEN
FMCG / CONSUMER

 

Technologie heeft de relatie tussen klanten en bedrijven sterk veranderd. De beleving van de consument is belangrijker ooit.

Het zijn niet alleen de productinnovaties maar ook nieuwe vormen van klantbenadering en distributie die ertoe leiden dat de zgn. strijd om de consument steeds complexer en uitdagender wordt. De digitale transformatie is daarbij bepalend voor succes én falen.

 

Ook de consument verandert. Transparantie en voortschrijdende technologie maakt dat de vraag van de consument steeds dwingender wordt. Fabrikanten en aanbieders van consumentengoederen en -diensten moeten sneller acteren en beter inspelen op de wensen van de migrerende consument.

Dit geldt in alle sectoren en leidt tot een steeds duidelijker geformuleerde vraag. De route-to-market is hiermee aan grote veranderingen onderhevig.

Innovatie, ontwikkeling en distributie in combinatie met de gekozen doelgroep luisteren nauwer dan ooit.

 

Maatschappelijke veranderingen, zoals de groeiende focus op milieu en duurzaamheid, vragen van producenten en aanbieders van diensten een voortrekkersrol.

Ook de nieuwe, multi-channel, distributievormen hebben een directe invloed op het koopgedrag en zijn de uitdaging voor alle spelers in dit veld.

Bedrijven moeten een nieuw ijkpunt gaan gebruiken, waarin rekening wordt gehouden met deze verschuiving: de ‘Return on Experience’ (RoX).

Dit geldt voor producenten van merkproducten en/of private label, food en non-food, consumer durables als ook voor dienstenaanbieders zoals hospitality, leisure & travel. Ook voor retail is dit de uitdaging. De verschuiving naar omnichannel is hiervan een duidelijk voorbeeld.

Het is de consument die bepaalt. Een goede winkelervaring is belangrijker dan ooit.

 

De dynamiek van en de duidelijke focus op de wens en het gedrag van de consument is het belangrijkste uitgangspunt voor zowel de aanbieder van diensten,

de fabrikant als voor de retail. Ieder heeft vanuit het eigen perspectief een groot belang bij het ontwikkelen van nieuwe producten & diensten, product-markt combinaties als ook nieuwe distributieconcepten. Focus op en het tempo van innovatie is hierbij leidend.

 

Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en beschikken door ons uitgebreide netwerk over de benodigde expertise; wij begeleiden onze opdrachtgevers

bij c.q. werken actief mee aan de juiste invulling van strategische en senior managementposities. Daarnaast zijn wij actief betrokken bij het gevoelige en zo belangrijke samenstellen van een waarde toevoegende RvC en/of RvT.

Packing Services
Volunteering
Refrigerated Goods
Arnold-fin01.jpg

Voor meer informatie neem contact op met

Arnold de Vries Robbé

+31 (0)6 5576 7474

E: avr@capita-selecta.nl

 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Wij reageren binnen 2 werkdagen.

CAPITA SELECTA - EXECUTIVE SEARCH & LEADERSHIP SOLUTIONS 

AMSTERDAMSESTRAATWEG 9A   

1411 AW  NAARDEN   

THE NETHERLANDS

E. INFO@CAPITA-SELECTA.NL   

T.  +31 35 303 00 50

 

 

 

Thanks for submitting!