OPDRACHTGEVERS & SEGMENTEN
FMCG / CONSUMER

 

Technologie heeft de relatie tussen klanten en bedrijven zo sterk veranderd dat de consument het nu voor het zeggen heeft en de beleving belangrijker is dan ooit.

Het zijn niet alleen de productinnovaties maar ook nieuwe vormen van klantbenadering en distributie die ertoe leiden dat de zgn. strijd om de consument steeds complexer en spannender wordt. Digitale hulpmiddelen zijn daarbij sterk van invloed.

 

Ook de consument verandert. Transparantie en voortschrijdende technologie maakt dat de vraag van de consument steeds dwingender wordt. Fabrikanten en aanbieders van consumentengoederen en -diensten moeten sneller acteren en beter inspelen op de wensen van de migrerende consument.

Dit geldt in alle sectoren en leidt tot een steeds duidelijker geformuleerde vraag. De route-to-market is hiermee aan grote veranderingen onderhevig.

Innovatie, ontwikkeling, distributie en gekozen doelgroep luisteren nauwer dan ooit.

 

Maatschappelijke veranderingen, zoals de groeiende focus op milieu en duurzaamheid, vragen van producenten en aanbieders van diensten een voortrekkersrol.

Ook de nieuwe, multi-channel, distributievormen hebben een directe invloed op het koopgedrag en zijn de uitdaging voor alle spelers in dit veld.

Bedrijven moeten een nieuw ijkpunt gaan gebruiken, waarin rekening wordt gehouden met deze verschuiving: de ‘Return on Experience’ (RoX).

Dit geldt voor producenten van merkproducten en/of private label, food en non-food, consumer durables als ook voor dienstenaanbieders zoals hospitality, leisure & travel. Ook voor retail is dit de uitdaging. De verschuiving naar omnichannel is hiervan een duidelijk voorbeeld.

Het is de consument die bepaalt. Een goede winkelervaring is belangrijker dan ooit.

 

De dynamiek van en de duidelijke focus op de wens en het gedrag van de consument is het belangrijkste uitgangspunt voor zowel de aanbieder van diensten,

de fabrikant als voor de retail. Ieder heeft vanuit het eigen perspectief een groot belang bij het ontwikkelen van nieuwe producten & diensten, product-markt combinaties als ook nieuwe distributieconcepten. Focus op en het tempo van innovatie is hierbij leidend.

 

Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en beschikken door ons uitgebreide netwerk over de benodigde expertise; hebben regelmatig onze opdrachtgevers

begeleid bij c.q. actief meegewerkt aan de juiste invulling van strategische en senior managementposities. Daarnaast zijn wij actief betrokken bij het gevoelige en zo belangrijke samenstellen van een waarde toevoegende RvC en/of RvA.

Voor meer informatie neem contact op met

Daan Steenbergen

T: +31 (0) 6 2709 2533

E: dst@capita-selecta.nl

 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Wij reageren binnen 2 werkdagen.

CAPITA SELECTA - LEADERSHIP & EXECUTIVE SEARCH SOLUTIONS 

AMSTERDAMSESTRAATWEG 9A   

1411 AW  NAARDEN   

THE NETHERLANDS

E. INFO@CAPITA-SELECTA.NL   

T.  +31 35 303 00 50

 

 

 

© 2019 webdesign by NC CONCEPTS BV