OPDRACHTGEVERS & SEGMENTEN
ENGINEERING / CONSTRUCTIE / INFRASTRUCTUUR

 

Capita Selecta’s Engineering, Constructie & Infrastructuur-praktijk is gericht op bedrijven die vanuit hun kernactiviteiten en ontwerpkennis een onmisbaar fundament aanbrengen voor zaken en thema’s die een samenleving (infrastructureel) laten functioneren. 

Het vervoer van mensen en het transport, de logistiek en de distributie van goederen en diensten via water-, spoor- en snelwegen zou, zonder schakelpunten zoals bijvoorbeeld (lucht)havens, opslagterminals, benzinestations en (trein-)stations, onmogelijk zijn. Logistieke (distributie-) systemen zouden niet kunnen

bestaan en functioneren. ‘Infrastructuur’ staat voor systemen die de basis vormen voor het vervoer van goederen, personen en diensten.

Het staat voor tijd, plaats, proces, samenhang en ketenafhankelijkheid. 

Capita Selecta’s Engineering, Constructie & Infrastructuur–praktijk richt zich op bedrijven die eigenaar zijn van de Assets zoals overslagterminals, raffinaderijen, energiecentrales, hoogovens, luchthavens, stations, tunnels, sluizen en bruggen.  Onze praktijk richt zich echter óók op bedrijven die de kennis, kunde en ervaring hebben om deze infrastructuur te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden: ingenieursbureaus en bouwbedrijven.

 

ACTUELE VRAAGSTUKKEN 

Markt :

Internationalisering/Globalisering. Fusies & Overnames (M&A). Centralisatie – en uniformiteit van rapportage – binnen (voormalige) familiebedrijven.

Spanningsveld (locaal) ondernemerschap en regionale klantrelatie versus rapportage aan centraliserend bedrijf. Integrale aanpak en oplossingen.

Privaat-Publieke-Samenwerking (PPS). Planning/LEAN. Concessie-, vergunnings- en grondzaken. Tender Management/ Aanbestedingscultuur.

Strategische Partnerships. Risk Management. Publiek/Private Financiering, etc.

Infrastructuur :

Verduurzaming. Innovatie. IT & Technology, digitalisering, automatisering, IoT. Slimme netwerken en ‘smart metering’: decentrale distributie en verrekening.

Cyber Security. Verstedelijking. Elektrisch rijden. Connected Society - (Smart) City’s en mobiliteit. Zonne- en windparken.

GIS/ Data (security) & eigenaarschap; VR/AI. Etc.
 

Industrial Design Car Sketch 2
Railway Tracks
grid.jpg
CONSTRUCTION.jpg
image005.jpg
Edward-fin01.jpg

Voor meer informatie neem contact op met

Edward van den Boorn

T: +31 (0) 6 1850 5050

E: ebo@capita-selecta.nl

 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Wij reageren binnen 2 werkdagen.

CAPITA SELECTA - EXECUTIVE SEARCH & LEADERSHIP SOLUTIONS 

AMSTERDAMSESTRAATWEG 9A   

1411 AW  NAARDEN   

THE NETHERLANDS

E. INFO@CAPITA-SELECTA.NL   

T.  +31 35 303 00 50

 

 

 

Thanks for submitting!