KANDIDATEN
COMMISSARISSEN & TOEZICHTHOUDERS

 

De rol van commissaris is complex en veelomvattend. Een commissaris is vaak werkgever, toezichthouder en adviseur tegelijkertijd. Actief op het vlak van governance, toezicht, risicomanagement, strategie en boardroom dynamics. Wij begeleiden onze opdrachtgevers bij de samenstelling van een gebalanceerde Raad van Commissarissen en/of Raad van Advies. Wij valideren en begeleiden kandidaten, ervaren en beginnend in hun oriëntatie.

 

De steeds complexer wordende economische en maatschappelijke kaders waarbinnen bedrijven en organisaties zich bewegen maakt dat professioneel toezicht

niet meer alleen is voorbehouden aan de beursgenoteerde en de zgn. structuurvennootschappen, dan wel de complexe organisaties in het publieke domein.

Ook vanuit mid-market (familie-)bedrijven krijgt Capita Selecta steeds vaker de vraag om hen te begeleiden bij het vinden van gekwalificeerde leden voor hun

(nieuw te benoemen) Raad van Commissarissen of Raad van Advies.

 

De groei van het bedrijf, kwalitatief en kwantitatief, kan de oorzaak zijn van knelpunten binnen de organisatie. Een van de grote voordelen van het benoemen

van een RvC/RvA is dat de toezichthouder zowel de aandeelhouder(s) als het bestuur ondersteunt bij het maken van keuzes en zo de strategie en bedrijfsvoering

scherp houdt. Juist nu, in een tijd waarin op vele fronten de ontwikkelingen zich in een hoog tempo aandienen.

 

De toegevoegde waarde van deze toezichthouders is, dat zij hun eigen ervaring en inzicht meebrengen en zo een bijdrage kunnen (en doorgaans moeten)

leveren aan de groei en de haalbare en realistische ambities van de onderneming.

 

De Partners van Capita Selecta begeleiden de samenstelling van de RvC, rekening houdend met eisen van deskundigheid, maatschappelijke achtergrond en herkenbaarheid, gerelateerd aan het werkterrein van de organisatie. De RvC voert haar taken uit als collectief, maar dat neemt niet weg dat elk lid zich

moet realiseren dat hij/zij ook een individuele verantwoordelijkheid draagt.

 

De kracht van de professionals van Capita Selecta is dat zij zich als geen ander realiseren dat de rol van Commissaris veel meer behelst dan ‘zomaar’ een

nevenfunctie. Niet alleen vanuit het perspectief van kennis, ervaring, inhoudelijkheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid, maar ook vanuit het perspectief

van juridische aansprakelijkheid.

 

Onze professionals weten dat de toegevoegde waarde en impact van een Commissaris op de organisatie groot is.

Zij realiseren zich dat met het identificeren, spreken en bemiddelen van de juiste kandidaat het echte verschil wordt gemaakt.

 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Wij reageren binnen 2 werkdagen.

CAPITA SELECTA - LEADERSHIP & EXECUTIVE SEARCH SOLUTIONS 

AMSTERDAMSESTRAATWEG 9A   

1411 AW  NAARDEN   

THE NETHERLANDS

E. INFO@CAPITA-SELECTA.NL   

T.  +31 35 303 00 50

 

 

 

© 2019 webdesign by NC CONCEPTS BV