Topvrouwen

Capita Selecta - Leadership & Executive Search Solutions heeft de Executive Search Code getekend. Daarmee committeren wij ons aan een actieve rol bij de benoeming van vrouwen in topposities om hiermee diversiteit in de boardrooms te bevorderen.

De Code omvat negen principes, zoals het streven naar een minimum percentage vrouwen op “longlists” en het goed begeleiden van vrouwelijke kandidaten in het gehele proces.

Diversiteit is een strategische factor om te komen tot een goede besluitvorming en voor de performance c.q. innovatieve slagkracht van bedrijven, instellingen en overheden.

Hiermee hopen ook wij bij te dragen aan het bedrijfseconomische en maatschappelijke doel: meer vrouwen in topposities.

De partners van Capita Selecta hebben inmiddels een bewezen staat van dienst van wat betreft hun bijdrage aan de diversiteitsdoelstellingen en -ambities van haar klanten.

https://www.talentnaardetop.nl