Onze Kandidaten

Kandidaten van Capita Selecta - Leadership & Executive Search Solutions weten te inspireren. Zij zijn succesvol, hebben plezier in hun werk, en meer dan dat. Zij zijn energieke professionals die leiding geven aan verandering zonder zich primair op hiërarchische relaties te beroepen en kennen de betekenis van de begrippen verantwoordelijkheid, eigenaarschap en leiderschap. Zij weten wat het verschil is tussen ondernemend en ondernemer. Zij nemen verantwoordelijkheid, delen en delegeren en reiken verder. Duidelijk en koersvast nemen zij stappen in sleutelpositie(s) op senior management- of directieniveau. Stappen die mogelijk ook buiten hun huidige vertrouwde omgeving liggen. Zij zijn dan ook veranderingsgezind, flexibel, hebben stamina en incasseringsvermogen.

De kandidaat waar wij graag met spreken en/of in contact komen heeft een goed beeld van zichzelf, de markt en de samenleving. Zij scherpen hun positionering met ervaring aan, zijn niet bevreesd dit te toetsen en kijken daarom uit naar een uitdagend en stevig gesprek met Capita Selecta. Zo komen wij er samen achter waar zij met hun ambities en vaardigheden nòg meer impact kunt hebben. In een organisatie waarin dat een van de kernwaarden is.

Onze kandidaten werken op beleids- en strategiebepalende, eindverantwoordelijke en strategische posities binnen Algemeen, Financieel, Commercieel, Operationeel Management, alsmede de diverse Staffuncties en Raden van Commissarissen. Of hebben de ambitie deze posities te bekleden.

Via ‘Contact’ kunt u uw Curriculum Vitae aan Capita Selecta doen toekomen. Wij kijken uit naar gemotiveerde, ambitieuze professionals met richtingsgevoel en beloven u een reactie binnen twee werkdagen.