Het Onderscheid

Executive Search is een vak. Het is een verantwoordelijk ambacht waarbinnen professionele en bovenal menselijke relaties tot stand gebracht worden.
De uitgangspunten en kernwaarden van Capita Selecta’s team zijn als volgt samen te vatten:

1. Vertrouwelijk
Het vertrouwelijk omgaan met kennis en informatie zijn van doorslaggevend belang in de relaties die wij aangaan. Onze reputatie staat daar mee.

2. Geïnteresseerd en betrokken
Binnen Executive Search en Leiderschapsvraagstukken staan menselijke vraagstukken centraal: wij zijn geïnteresseerd in de motieven en drijfveren van mensen en organisaties en zijn betrokken professionals die een constructieve bijdrage wensen te leveren aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van leiders.

3. Leiderschap en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid heb je en neem je, voor die zaken die je kunt beïnvloeden en waarvoor je verantwoordelijk bent. Grenzen aan leiderschap bepaal jezelf. Wij zijn grensverleggend maar bovenal verantwoordelijk. Voor de toekomst van de organisaties van onze klanten, onze kandidaten en onszelf.

4. Kennis, kunde en wijsheid
Adviseren doe je op basis van kennis, kunde en opgedane ervaring. Is kennis de optelsom van leven en ervaring? Wij luisteren en adviseren op basis van kennis, kunde en inzichten.

5. Kwaliteit en zorgvuldigheid
Oog voor detail, zorgvuldigheid, herkenbaarheid, uniformiteit in rapportage en juistheid van informatie zijn de basis voor onze kwalitatieve dienstverlening.

6. Eigenzinnig en persoonlijk
Wij vragen door en stellen de vraag achter de vraag. Ook als die ongemakkelijk is. Wij hebben kijk op zaken en delen die met plezier. We zijn immer klantgericht, professioneel, oprecht en persoonlijk betrokken.

7. Ondernemerschap, aanpassingsvermogen en waarde creatie
Wij zijn ondernemers en zien kansen. Wij zien mogelijkheden en bieden Leiderschap & Executive Search – oplossingen. Onze diensten dienen het creëren van toegevoegde waarde voor onze klanten. De door ons te vertegenwoordigen en te bemiddelen kandidaten zijn het Leiderschap van morgen voor onze klant.