CAPITA SELECTA

 

Over CAPITA SELECTA - Leadership & Executive Search Solutions

Capita Selecta - Leadership & Executive Search Solutions, opgericht in 1993, is hèt bureau voor Leiderschapsvraagstukken en Executive Search oplossingen voor ambitieuze management teams en organisaties voor wie het aantrekken en benoemen van de leiders van morgen de strategische prioriteit van vandaag is.

Onze professionals voelen zich thuis bij ambitieuze, continu veranderende en innoverende organisaties in verscheidene sectoren. Organisaties die op hun eigen wijze veranderen en die in hun markt de toon aangeven, trendsetter en/of ‘best in class’ (willen) zijn. Teams en leiders voor wie het behalen van de top een reëel doel is en daarom continue een oog willen houden op de markt en (toekomstig) leiders en talent. Mensen met een visie en implementatiekracht. Leiders die denken en doen samenbrengen en die inspireren. 

Onze opdrachtgevers variëren in omvang van (groot) MKB en tot nationale en internationale Familiebedrijven en Corporate organisaties.

De professionals van Capita Selecta zijn ‘Trusted Advisors’ en werken aan beleids- en strategiebepalende, eindverantwoordelijke en strategische posities binnen Algemeen, Financieel, Commercieel, Operationeel Management, alsmede de diverse Staffuncties en Raden van Commissarissen.